Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/101 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia zne
Dodatok č.1 k 23/18/054/101
0,00 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/127
821,52 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/18/054/124
4 164,16 € FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 13/2023/TO
249,20 € Monika Gallová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/126
273,84 € Obec Závada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/128
273,84 € Obec Blesovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/123
479,20 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/125
273,84 € Obec Rajčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. Máj 2023
Uznanie dlhu
12/2023/TO
517,00 € Alena Šimonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. Máj 2023
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného úchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Opatrenie č.3 podľa §54 ods.1 písm
23/18/054/35
0,00 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/54
6 324,48 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/119
0,00 € ALLOGI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
3. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/059/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k 23/18/059/2
72 161,32 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
3. Máj 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/18/19B/1-1
0,00 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
3. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/116
0,00 € ZM salone, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Apríl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 11/2023/TO
810,00 € Peter Bečka ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Apríl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/4
57 766,56 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/99
684,60 € Obec Kovarce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/98
342,30 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/18/054/70 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona
Dodatok č. 1 k 23/18/054/70
0,00 € Obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany