Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/31
5 110,56 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/33
5 110,56 € Obec Koniarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/35
2 657,47 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/34
5 110,56 € Obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Február 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 5/2023/TO
0,00 € Jana Revayová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/26
0,00 € Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/36
5 110,56 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/37
20 442,24 € Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/38
5 110,56 € „HARLEKÝN', Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/32
5 110,56 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/18/054/30
3 690,96 € KARO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/28
273,84 € Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/25
0,00 € Základná škola s materskou školou Školská 528 Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/27
342,30 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/29
1 026,90 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Február 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 4/2023/TO
0,00 € Beňuška Adam, v zák. zastúpení Katarína Perecová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Január 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
23/18/054/6
684,60 € Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/7
5 110,56 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/18/054/14
3 690,96 € JUDr. Július Rosina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/18/054/15
3 690,96 € Miroslava Stümpelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany