Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/55
0,00 € Okresný úrad Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/57
342,30 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/10
8 558,05 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/12
8 558,05 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/11
8 558,05 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/58
205,38 € Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/52
0,00 € Krajská prokuratúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/14
12 837,07 € Axalnet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/51
0,00 € Ján Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/1
4 279,02 € Obec Malé Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/6
6 846,44 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/5
4 279,02 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/2
4 279,02 € Obec Malé Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/7
6 347,21 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/8
12 409,16 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/9
14 810,00 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/4
4 279,02 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/3
8 558,04 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023 ÚPSVR Topoľčany
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023 ÚPSVR Topoľčany
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/49
0,00 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany