Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/1
0,00 € Adverti, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Január 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/3
0,00 € Základná škola s materskou školou, 1. mája 144, Prašice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Január 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 26/2022/TO
0,00 € Ivana Hubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Január 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 1/2023/TO
0,00 € Janka Cieślarová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Január 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 2/2023/TO
0,00 € Radka Kluková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Január 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 3/2023/TO
0,00 € Iveta Neumannová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Január 2023
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/8
0,00 € Obec Chrabrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/13
0,00 € Obec Krnča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/12
0,00 € Obec Krušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/10
0,00 € Obec Nitrianska Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/15
0,00 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/11
0,00 € Obec Norovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/14
0,00 € Obec Hrušovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/16
0,00 € Obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/19
0,00 € Obec Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/18
0,00 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/17
0,00 € Obec Koniarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/6
0,00 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. December 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/18/53G/8
8 700,05 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/14
0,00 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany