Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/84
3 406,14 € MOBI TRADE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/86
3 406,14 € R.J. Transport.SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/18/054/89
0,00 € Jana Tarinová KADERNÍCTVO JANKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/87
3 406,14 € Wash Clean s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
22/18/054/85
14 148,45 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 22/2022/TO
0,00 € Igor Báleš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/88
3 406,14 € BIMETAL CNC s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Október 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 21/2022/TO
0,00 € Ivana Hudecová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/18/53G/6
8 700,05 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Október 2022
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
22/18/054/82
379,62 € Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5. Október 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/18/054/75
0,00 € Krajská prokuratúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5. Október 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/18/054/76
0,00 € Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/73
6 812,28 € BIMETAL CNC s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/18/054/72
3 842,80 € Obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. September 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 19/2022/TO
0,00 € Mário Golský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. September 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 20/2022/TO
0,00 € Ľubomír Homola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. September 2022
Uznanie dljhu
Uznanie dlhu č. 16/2022/TO
0,00 € Frederika Chmelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. September 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 17/2022/TO
0,00 € Milan Zelíska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. September 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č.18/2022/TO
0,00 € Šárka Karvayová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. September 2022
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 22/18/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k 22/18/53G/4
122 986,95 € upcycle, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany