Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/176
71,50 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/174
71,50 € Obec Blesovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/178
85,55 € Obec Solčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/177
171,10 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/173
85,55 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Október 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR
23/18/059/9
1 951,24 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/158 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú čínnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa §54 ods. 1 písm.c c
Dodatok č. 1 k 23/18/054/158
0,00 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. September 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/18/054/13 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č. 4" podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zme
Dodatok č. 1 k 22/18/054/13
0,00 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/161
85,80 € Obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/163
102,66 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/164
205,32 € Obec Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/160
102,66 € Obec Hrušovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/162
171,60 € Obec Koniarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. September 2023
Dodatok č.1 k dohode č. 23/18/060/53 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá
Dodatok č.1 k 23/18/060/53
14 323,10 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. September 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 20/2023/TO
400,00 € Ciróková Pavla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/158
102,66 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/7
8 771,97 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. August 2023
"D O D A T O K č.1 k dohode číslo: 22/18/054/114 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu ""Chyť sa svojej šance""-Opatrenie č. 3 podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 z.z. o službách zamestnanosti
Dodatok č.1 k 22/18/054/114
0,00 € Roman Schlosser-SCHLOSS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Júl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 17/2023/TO
301,12 € Miroslava Sitárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Júl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 18/2023/TO
1 553,98 € Aneta Mikušová Goldbergerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany