Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 4/2024/TO
50,60 € Beláň Štefan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/2
147 769,57 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/1
15 068,96 € Obecný podnik Práznovce s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/18/059/4
11 148,14 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/18/059/3
10 955,25 € Jozef Kováčik - JK BRAŠNÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/18/059/9
12 883,92 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Topoľčany
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Topoľčany
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2024
Uznanie dlhu
Uznanie č. 2/2024/TO
284,50 € Paluš Juraj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2024
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 3/2024/TO
1 200,00 € Bc. Miriam Zubáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/18/059/1
15 822,36 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Január 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/18/010/2
0,00 € Obec Súlovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Január 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/18/054/1
34,22 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Január 2024
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č.1/2024/TO
160,00 € Krausová Rezáková Andrea Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/18/19B/5-2
0,00 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. December 2023
Dodatok ŠR
23/18/060/48-1
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/18/19B/1-4
0,00 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/15
7 274,32 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/18/19B/12-1
0,00 € Obecný podnik Práznovce s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/18/19B/13-1
0,00 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/32
0,00 € Obec Urmince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany