Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 8/2024/TO
5 824,61 € Drahomíra Frolovičová - NELLYS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/18/54X/4
7 911,18 € ATLANTIC ENERGY SLOVAKIA spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/18/060/11-1
0,00 € Crystal Benefit, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. Jún 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/18/054/53
124 848,60 € VLM MIHALIK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/18/54X/1
7 911,18 € Ján Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/18/54X/3
5 506,02 € Obec Tovarníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/49
131,88 € Obec Ardanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/47
131,88 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/46
131,88 € Obec Prašice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/18/19B/4-1
0,00 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/18/19B/2-1
0,00 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/18/19B/5-2
0,00 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Apríl 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/18/010/3
0,00 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/40
452,16 € Obec Kovarce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/39
131,88 € Obec Závada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/38
131,88 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Apríl 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/18/19B/5-1
0,00 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Apríl 2024
Dohoda č. 24/18/054/37 o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest, ktorých predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby, uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivity „Poskytovanie prísp
24/18/054/37
4 837,00 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/53
3 531,78 € Štefan Grznár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 ÚPSVR Topoľčany
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávkok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Topoľčany
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany