Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/38
15 304,40 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/30
4 709,05 € Michaela Furišová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/7
14 127,15 € Axalnet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
"Zmluva č. SPODaSK – TO – 2024 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3. písm. b) bod 1., § 73 ods. 2. písm. e) body 4,5,15,16 a 18 § 73 ods. 4, a 5,
SPODaSK – TO – 2024
14 512,00 € Orchidea – nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/6
9 418,10 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/5
9 418,10 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/3
9 418,10 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/4
9 418,10 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/8
9 418,10 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/5
136 832,58 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/4
2 825,36 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/3
206 067,40 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/1
4 709,05 € Obec Malé Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/2
4 709,05 € BEZPE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Marec 2024
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 4/2024/TO
50,60 € Beláň Štefan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/2
147 769,57 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/1
15 068,96 € Obecný podnik Práznovce s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/18/059/4
11 148,14 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/18/059/3
10 955,25 € Jozef Kováčik - JK BRAŠNÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/18/059/9
12 883,92 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany