Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/144
410,76 € Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/140
410,76 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Jún 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 15/2023/TO
1 422,59 € Gelačáková Jesika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - úrad
23/18/054/142
40,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023 ÚPSVR Topoľčany
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávkok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Topoľčany
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. Jún 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 14/2023/TO
180,00 € Zuzna Holubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnnacov v rámci národného projektu podľa §60 ods.2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnano
Dodatok č.1 k 23/18/060/9
13 205,36 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode č. 23/18/060/46 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek
Dodatok č.1 k 23/18/060/46
11 767,29 € OZETA NEO, a.s Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/18/19B/1-2
0,00 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/5
26 016,36 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/55
1 581,09 € MAGBEKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/10 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
23/18/054/10
0,00 € „HARMÓNIA“ Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/11 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/11
0,00 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/12 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/12
0,00 € Obec Nitrianska Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/13 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/13
0,00 € „V KAŠTIELI“ , Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/27 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/27
0,00 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/28 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/28
0,00 € Materská škola Škultétyho 2630/10, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/29 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/29
0,00 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/56 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/56
0,00 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/57 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/57
0,00 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany