Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Dodatok ŠR
23/18/060/48-1
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/18/19B/1-4
0,00 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/15
7 274,32 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/18/19B/12-1
0,00 € Obecný podnik Práznovce s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. December 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/18/19B/13-1
0,00 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/32
0,00 € Obec Urmince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/26
0,00 € Obec Kuzmice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/19
0,00 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/17
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/20
0,00 € Obec Tvrdomestice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/27
0,00 € Obec Bojná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/28
0,00 € Obec Lipovník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/35
0,00 € Obec Nitrianska Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/21
0,00 € Obec Nemečky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/11
0,00 € Obec Tovarníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/15
0,00 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/36
0,00 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/31
0,00 € Obec Veľké Dvorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/43
0,00 € Obec Hajná Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/38
0,00 € Obec Orešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany