Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/61
0,00 € Obec Veľké Dvorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/57
0,00 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/63
0,00 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/62
0,00 € Obec Nitrianska Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/9
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/4
0,00 € Obec Vozokany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/012/3
0,00 € Obec Závada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. December 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/18/054/125
316,35 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. December 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/18/054/129
316,35 € 'HARMÓNIA', Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. December 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/18/054/124
949,05 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/127
3 406,14 € MISTER & SOMMER , s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. December 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/18/054/128
949,05 € Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. December 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - úrad
22/18/054/121
40,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. December 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/18/059/6
9 301,20 € Jozef Kováčik - JK BRAŠNÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/40
0,00 € Obec Nitrianska Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/43
0,00 € Obec Preseľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/38
0,00 € Obec Belince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/27
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/5
0,00 € Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
1. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/30
0,00 € Spojená škola, Pod Kalváriou 941, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany