Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/116
0,00 € ZM salone, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Apríl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 11/2023/TO
810,00 € Peter Bečka ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Apríl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/4
57 766,56 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/99
684,60 € Obec Kovarce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/98
342,30 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/18/054/70 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona
Dodatok č. 1 k 23/18/054/70
0,00 € Obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/18/054/71 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona
Dodatok č. 1 k 23/18/054/71
0,00 € Obec Krnča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/18/054/72 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona
Dodatok č. 1 k 23/18/054/72
0,00 € Obec Koniarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/100
342,30 € Obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/18/054/73 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona
Dodatok č. 1 k 23/18/054/73
0,00 € Obec Hrušovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/18/054/74 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona
Dodatok č. 1 k 23/18/054/74
0,00 € Obec Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/102
85,80 € Obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/97
342,30 € Obec Solčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/101
684,60 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/90
684,60 € PENZIÓN, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
23/18/054/95
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Apríl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 10/2023/TO
0,00 € Mgr. Ľudmila Rosová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Apríl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 9/2023/TO
0,00 € Anna Fiantoková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/88
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Apríl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 8/2023/TO
0,00 € Ľubomír Šimko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany