Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/14
339,12 € Obec Nitrianska Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/9
2 354,52 € MAGBEKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/6
169,56 € Obec Urmince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/7
508,68 € Obec Koniarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/15
339,12 € Obec Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/16
169,56 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/5
169,56 € Obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/13
169,56 € Obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/12
169,56 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/9
169,56 € Obec Hrušovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/18/054/4
169,56 € Obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/18/060/16
4 709,05 € Ingrid Vaňová Kozmetika MIMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/14
9 418,10 € Zuzana Hermannová - HERMart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/12
3 531,78 € Magdalena Sommerová BETY WEAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/18/060/17
4 709,05 € Zuzana Hermannová - HERMart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/18/060/36
9 418,10 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/20
9 418,10 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/18/060/19
4 709,05 € Daniela Beláková Kaderníctvo Daniela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/18/060/31
4 709,05 € Lenka Kahalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/18/060/26
4 709,05 € Jozef Kúcha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany