Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/164
205,32 € Obec Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/160
102,66 € Obec Hrušovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/162
171,60 € Obec Koniarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. September 2023
Dodatok č.1 k dohode č. 23/18/060/53 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá
Dodatok č.1 k 23/18/060/53
14 323,10 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. September 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 20/2023/TO
400,00 € Ciróková Pavla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/158
102,66 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/7
8 771,97 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. August 2023
"D O D A T O K č.1 k dohode číslo: 22/18/054/114 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu ""Chyť sa svojej šance""-Opatrenie č. 3 podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 z.z. o službách zamestnanosti
Dodatok č.1 k 22/18/054/114
0,00 € Roman Schlosser-SCHLOSS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Júl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 17/2023/TO
301,12 € Miroslava Sitárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Júl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 18/2023/TO
1 553,98 € Aneta Mikušová Goldbergerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Júl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 16/2023/TO
5 029,72 € Inga Dovičinová Erika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Júl 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/18/059/8
5 990,60 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Júl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/156
51,33 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/6
15 832,32 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnnacov v rámci národného projektu podľa §60 ods.2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnano
Dodatok č.1 k 23/18/060/29
21 328,20 € Crystal Benefit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/150
0,00 € Sociálna poisťovňa pobočka Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Jún 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/141
68,44 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Jún 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/18/059/5
5 853,72 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Jún 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/143
68,44 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/18/059/4
5 853,72 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany