Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/18
0,00 € Obec Kovarce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/188
136,88 € Obec Kovarce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/13
0,00 € Obec Preseľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/8
0,00 € Obec Nitrianska Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/2
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/1
0,00 € Obec Hrušovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/5
0,00 € Obec Krušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/9
0,00 € Obec Norovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/14
0,00 € Obec Rajčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/18/19B/6-1
0,00 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/18/19B/1-3
0,00 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/18/19B/3-1
0,00 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/18/19B/5-1
0,00 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/18/19B/4-1
0,00 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/11
26 957,76 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
9. November 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 21/2023/TO
453,70 € Terézia Čonková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
31. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/8
8 130,10 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
31. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/9
1 283,68 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/175
171,10 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/172
71,50 € Obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany