Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/4
0,00 € Obec Norovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/11
0,00 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/9
0,00 € Obec Chrabrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/1
0,00 € Obec Krušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/12
0,00 € HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/10
0,00 € Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/28
0,00 € Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/8
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie JAZMÍN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/18/010/26
0,00 € PIRANA Sport Club Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. November 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 25/2022/TO
0,00 € Viera Paulovová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/18/53G/7
6 327,31 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/117
3 406,14 € Ondrej Jančovič - Nábytok Jančovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
22/18/054/109
4 716,15 € PE-ES, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
22/18/054/113
7 074,19 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/111
3 406,14 € LIGHTING Livinsky, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. November 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 23/22/TO
0,00 € Ján Fáber Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. November 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 24/2022/TO
0,00 € Dávid Karvay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/114
3 406,14 € Roman Schlosser - SCHLOSS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
22/18/054/112
3 772,90 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/18/054/110
632,70 € PENZIÓN, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany