Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/28 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/28
0,00 € Materská škola Škultétyho 2630/10, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/29 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/29
0,00 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/56 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/56
0,00 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/57 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/57
0,00 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/58 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/58
0,00 € Materská škola Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/90 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/90
0,00 € „PENZIÓN“ ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/97 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/97
0,00 € Obec Solčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/98 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/98
0,00 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/99 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znev
Dodatok č.1 k 23/18/054/99
0,00 € Obec Kovarce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/100 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia zne
Dodatok č.1 k 23/18/054/100
0,00 € Obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Máj 2023
dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/054/101 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia zne
Dodatok č.1 k 23/18/054/101
0,00 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/127
821,52 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/18/054/124
4 164,16 € FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 13/2023/TO
249,20 € Monika Gallová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/126
273,84 € Obec Závada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/128
273,84 € Obec Blesovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/123
479,20 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/125
273,84 € Obec Rajčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. Máj 2023
Uznanie dlhu
12/2023/TO
517,00 € Alena Šimonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. Máj 2023
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného úchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Opatrenie č.3 podľa §54 ods.1 písm
23/18/054/35
0,00 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany