Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/43
0,00 € Obec Hajná Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/38
0,00 € Obec Orešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/41
0,00 € Obec Lužany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/33
0,00 € Obec Nemčice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/25
0,00 € Obec Velušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/24
0,00 € Obec Závada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/30
0,00 € Obec Blesovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/42
0,00 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/37
0,00 € Obec Ardanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/40
0,00 € Obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/22
0,00 € Obec Prašice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/44
0,00 € Obec Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/34
0,00 € Obec Horné Obdokovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/39
0,00 € Obec Malé Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/23
0,00 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/29
0,00 € Obec Vozokany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/7
0,00 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/13
21 309,48 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
1. December 2023
Dodatok ŠR
23/18/060/35-1
0,00 € Eva Harezníková EVAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
1. December 2023
Dodatok ŠR
23/18/060/38-1
0,00 € Eva Harezníková EVAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany