Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/18/059/4
10 819,68 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/51
3 406,14 € Obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/18/059/5
10 819,68 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/18/054/53
7 685,60 € Mgr. Jana Brlošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Jún 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby - ústredie úrad
22/18/054/49
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Jún 2022
Uznenie dlhu
Uznanie dlhu č. 11/2022/TO
0,00 € Patrik Kmeť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Jún 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 10/2022/TO
0,00 € Natália Gonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
9. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/18/54E/282
339,90 € Mário Šipoš GOLD TRADE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/18/54E/281
339,90 € Janka Krošláková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
3. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/18/54E/228
339,90 € Tomáš Vaňo - EkoTech Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
31. Máj 2022
Dodatok č.1 k dohode č.22/18/060/34 o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý
Dodatok č.1 k 22/18/060/34
4 899,25 € Zuzana Hermanová - HERMart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
31. Máj 2022
"D O D A T O K č.1 k dohode číslo: 22/18/054/31 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu ""Chyť sa svojej šance""-Opatrenie č. 3 podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 z.z. o službách zamestnanosti a
Dodatok č.1 k 22/18/054/31
0,00 € Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
31. Máj 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/18/54E/280
339,90 € Stanislav Ďurinský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Máj 2022
Uznanioe dlhu
Uznanie dlhu č. 8/2022/TO
0,00 € Peter Hrdý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Máj 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 9/2022/TO
0,00 € Pianpian Liu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Máj 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/35
3 406,14 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Máj 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/44
1 703,04 € Margita Gerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Máj 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/43
6 812,28 € Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Máj 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/18/54E/273
534,64 € Vladimír Záhumenský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Máj 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/45
3 406,14 € Obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany