Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/42
8 558,05 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/44
3 209,26 € Štefan Grznár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/46
8 558,04 € OZETA NEO, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/37
4 279,02 € KOVO P+P, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/34
4 279,02 € Jozef Kováčik - JK BRAŠNÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/40
4 279,02 € Ján Krupka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/35
4 279,02 € Eva Harezníková EVAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/38
4 088,82 € Eva Harezníková EVAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/43
5 705,36 € Daša Sedláčiková - TOMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/36
8 558,05 € G & H Group, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/51
85 580,48 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/53
12 860,78 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
23/18/054/69
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
"Zmluva č. SPODaSK – TO – 2023 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3. písm. b) bod 1., § 73 ods. 2. písm. e) body 4,5,15,16 a 18 § 73 ods. 4, a 5,
SPODaSK – TO – 2023
0,00 € Orchidea – nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/33
4 279,02 € Ingrid Vaňová Kozmetika MIMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/20
4 279,02 € Miroslav Zurek - ZLATNÍK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/21
4 279,02 € Zuzana Adamkovičová - ZUDA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/18/010/27 uzatvorenej podľ'a § 10 ods. 3, ods. 5 pism. b), ods. 11, § 26 ods. 2 pism. g) a ďalších zakona c. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej nudzi o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov
22/18/010/27
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/19
5 348,77 € TOP-TEXT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/18
4 279,02 € PhDr. Stanislav Blahák OPRAVA OBUVI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany