Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/97
342,30 € Obec Solčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/101
684,60 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/90
684,60 € PENZIÓN, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
23/18/054/95
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Apríl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 10/2023/TO
0,00 € Mgr. Ľudmila Rosová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Apríl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 9/2023/TO
0,00 € Anna Fiantoková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/88
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Apríl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 8/2023/TO
0,00 € Ľubomír Šimko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Apríl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 7/2023/TO
0,00 € Nikoleta Porubská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/48
9 128,56 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/45
4 279,02 € Eva Vážanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/49
13 906,81 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/41
4 279,02 € Michaela Furišová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/50
12 837,07 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/73
205,32 € Obec Hrušovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/72
171,60 € Obec Koniarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/70
85,80 € Obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/74
205,32 € Obec Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/71
205,32 € Obec Krnča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/47
6 390,00 € PE-ES, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany