Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/15
4 279,02 € BEZPE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/31
4 279,02 € Andrea Lackovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/27
8 558,05 € Mgr. Mária Balážová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/16
4 279,02 € Jozef Kúcha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/17
4 279,02 € Lýdia Rybanská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/22
8 290,60 € TICHELMANN SK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/23
4 279,02 € Daniela Beláková Kaderníctvo Daniela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/30
4 279,02 € Katarína Šmídová LUKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/28
4 279,02 € Zuzana Hermannová - HERMart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/39
8 558,05 € Zuzana Hermannová - HERMart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/32
4 279,02 € Miroslav Magušin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/29
21 127,67 € Crystal Benefit, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/1
118 036,20 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/3
96 534,36 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/26
8 558,05 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/25
3 209,26 € Magdalena Sommerová BETY WEAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/56
342,30 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/24
8 558,05 € PaedDr. Irena Palušová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/18/010/27-1
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/13
8 558,05 € Peter Michalec ACROMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany