Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-013
6 500,00 € Juraj Prcín SR Okresný úrad Banská Bystrica
27. Február 2024
Kúpna zmluva č. 18/2023/MPO
OÚ-BB-OO-2024/012110
1 640,00 € Miroslav Bálint SR Okresný úrad Banská Bystrica
19. Február 2024
Kúpna zmliva č. 9/2023/MPO
Kúpna zmluva č. 9//MPO
3 003,00 € Miroslav Melich a manželka Ing. Anna Melichová SR Okresný úrad
19. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o výpožičke č. CO a KR - 04717-1
OU-BB-OO-2024/012110-010
99 815,60 € Mesto Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica
12. Február 2024
Kúpna zmluva č. 13/2023/MPO
2024/012110-005
1 405,00 € Ing. Zuzana Parobková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
25. Január 2024
Dohoda o požití súkromného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z.z.
OU-BB-OO-2024/012110-003
0,00 € Bc. Marek Krempaský Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica
24. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. 13/2023/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-001
0,00 € SR - Puncový úrad SR SR-Okresný úrad Banská Bystrica
15. December 2023
Dohoda č. 6/2023/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku SR do vlastníctva obce v zmysle zákona NR SR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpis
OU-BB-OO-2023/009590-135
0,00 € Obec Látky SR - Okresný úrad Banská Bystrica
14. December 2023
Kúpna zmluva č. 20/2023/MPO
OU-BB-OO-2023/009590-132
3 532,01 € KWK contra s.r.o. SR - Okresný úrad Banská Bystrica
5. December 2023
Kúpna zmluva č. 12/2023/MPO
OU-BB-OO-2023/009590-129
15 577,00 € Branislav Ondruška SR - Okresný úrad Banská Bystrica
3. November 2023
Kúpna zmluva č. 29/2022/MPO
OU-BB-OO-2023/009590-126
790,00 € I. Lena Kurišová II. Marcela Maurerová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
25. Október 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 17/2023/MPO
OU-BB-OO-2023/009590-123
170,00 € SG2 Inžiniering s.r.o. SR - Okresný úrad Banská Bystrica
19. Október 2023
Kúpna zmluva č. 19/2023/MPO
OU-BB-OO-2023/009590-120
5 900,00 € Eva Novotná SR - Okresný úrad Banská Bystrica
16. Október 2023
Zmluva o prevode správy č. 11/2023/MPO
OU-BB-OO-2023/009590-116
0,00 € SR - Puncový úrad Slovenskej republiky SR - Okresný úrad Banská Bystrica
16. Október 2023
Zmluva o prevode správy č. 10/2023/MPO
OU-BB-OO-2023/009590-118
0,00 € SR - Puncový úrad Slovenskej republiky SR - Okresný úrad Banská Bystrica
13. September 2023
Zmluva č. 8/2023/MPO o prevode správy nehnuteľného majetku
OU-BB-OO-2023/009590-113
0,00 € SR - Slovenská správa ciest SR - Okresný úrad Banská Bystrica
15. August 2023
Kúpna zmluva č. 8/2023/MPO
OU-BB-OO-2023/009590-111
20,00 € Žilinský útulok, o.z. SR - Okresný úrad Banská Bystrica
4. August 2023
Kúpna zmluva č. 17/2023/MPO
OU-BB-OO-2023/009590-108
170,00 € SG2 Inžiniering s.r.o. SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. Júl 2023
Zmluva o prevode správy č. 6/2023/MPO uzatvorená v súlade s § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
OU-BB-OO-2023/009590-101
0,00 € Puncový úrad Slovenskej republiky SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. Júl 2023
Zmluva o prevode správy č. 7/2023/MPO uzatvorená v súlade s § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
OU-BB-OO-2023/009590-103
0,00 € Puncový úrad Slovenskej republiky SR - Okresný úrad Banská Bystrica