Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Kúpna zmluva č. 26/2022/MPO
2022/006902-113
13 350,00 € Zuzana Bušová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
20. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. OÚ-RS-OKR-2018/015094
2022/006902-105
875,81 € Lesy SR, š.p. organizačná zložka OZ Gemer SR - Okresný úrad Rimavská Sobota
4. Október 2022
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
2022/006902-103
0,00 € Anton Štefaňák, Júlia Štefaňáková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
13. September 2022
Kúpna zmluva č. 25/2022/MPO
2022/006902-100
57 000,00 € Štefan Mitro, Jolana Mitrová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. August 2022
Zmluva č. OU-ZV-OKR-2022/000103 o výpožičke hnuteľného majetku štátu
2022/006902-098
10 645,15 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Zvolen
17. August 2022
Kúpna zmluva č. 19/2022/MPO
2022/006902-095
3 852,00 € 1. Mgr. Diana Mišíková, 2. Jozef Paal, 3. Milan Paal, 4. Magdaléna Štefančová, 5. Jarmila Vallová, 6. Terézia Luptáková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
10. August 2022
Kúpna zmluva č. 23/2022/MPO
Kúpna zmluva č. 23/2022/MPO
23 505,00 € MUDr. Vladimír Kováč SR - Okresný úrad Banská Bystrica
10. August 2022
Kúpna zmluva č. 24/2022/MPO
2022/006902-092
3 000,00 € Andrej Lazarek SR - Okresný úrad Banská Bystrica
9. August 2022
Kúpna zmluva č. 14/2022/MPO
2022/006902-086
2 290,00 € Helena Šarkoziová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
28. Júl 2022
Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. 29/2021/MPO
2022/006902-083
8 300,00 € Erika Zenglerová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 22/2022/MPO
2022/006902-080
56 100,00 € Andrea Peniaková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
25. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 18/2022/MPO
2022/006902-074
4 823,00 € ŽP EKO QELET, a.s. SR - Okresný úrad Banská Bystrica
25. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 20/2022/MPO
2022/006902-071
2 730,00 € 1-Jozef Mravec, 2-Magdaléna Nôtová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
25. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 17/2022/MPO
2022/006902-077
6 512,00 € Ivan Sedlár SR - Okresný úrad Banská Bystrica
18. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 15/2022/MPO
2022/006902-065
12 000,00 € Alena Vincelová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
18. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 16/2022/MPO
2022/006902-068
5 025,00 € Zuzana Lahová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
12. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 13/2022/MPO
2022/006902-062
1 235,00 € Bc. Filip Lukáč SR - Okresný úrad Banská Bystrica
12. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 12/2022/MPO
2022/006902-059
5 111,00 € Mgr. Marcel Málik SR - Okresný úrad Banská Bystrica
7. Júl 2022
Dohoda č. 7/2022/MPO
Dohoda č. 7/2022/MPO
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Banská Bystrica Obec Šumiac
7. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 21/2022/MPO
Kúpna zmluva č. 21/2022/MPO
1 285,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Banská Bystrica Tibor Péter