Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku č. COaKR - 2008/08568-102
2021/004171-118
435,51 € Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča SR - Okresný úrad Banská Bystrica
27. August 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. COaKR - 2008/08568-109
2021/004171-111
2 663,11 € Evanjelické gymnázium Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica
27. August 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. CO a KR - 2008/08568-79
2021/004171-113
990,66 € Národná banka Slovenska, expozitúra Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica
27. August 2021
Kúpna zmluva č. 16/2021/MPO
2021/004171-115
1 100,00 € Angelika Šarköziová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. August 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. CO a KR - 2008/08568-116
2021/004171-105
436,70 € SR - Správa štátnych hmotných rezerv SR SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. August 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke č. COaKR - 2008/08568-41
2021/004171-107
1 541,52 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. August 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. COaKR - 2008/08568-107
2021/004171-109
4 660,94 € Stredná odborná škola informačných technológií Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica
20. August 2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. COaKR - 2008/08568-38 o výpožičke hnuteľného majetku štátu
2021/004171-093
1 616,19 € TBB, as., Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica
20. August 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. OBU-BB-CO1-2011/06444-1
2021/004171-095
2 986,37 € Obec Malachov Okresný úrad Banská Bystrica
20. August 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. OBU-BB-CO1-2011/06431-1
2021/004171-103
2 496,84 € Obec Poniky Okresný úrad Banská Bystrica
20. August 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. COaKR - 2008/08568-110
2021/004171-097
5 687,47 € Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica
20. August 2021
Dodatok č. 5 k zmluve o výpožičke č. CO a KR - 2008/08568-70
2021/004171-099
2 994,01 € Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča Okresný úrad Banská Bystrica
20. August 2021
Dodatok č. 6 k zmluve o výpožičke č. COaKR - 2008/08568-88
2021/004171-101
20 908,03 € Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica
17. August 2021
Darovacia zmluva č. 1/2021/MPO
2021/004171-087
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš SR - Okresný úrad Banská Bystrica
17. August 2021
Darovacia zmluva č. 2/2021/MPO
2021/004171-089
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš SR - Okresný úrad Banská Bystrica
17. August 2021
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
2021/004171-091
0,00 € Ivan Cejpek a Ľubica Ľuptáková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
10. August 2021
Kúpna zmluva č. 18/2021/MPO
2021/004171-081
4 741,00 € Martin Mikloš SR - Okresný úrad Banská Bystrica
10. August 2021
Kúpna zmluva č. 9/2021/MPO
2021/004171-084
690,00 € František Dávidík a manželka Eva Dávidíková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
3. August 2021
Kúpna zmluva č. 3/2021/MPO
2021/004171-078
2 500,00 € Obec Ábelová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
2. August 2021
Kúpna zmluva č. 20/2021/MPO
2021/004171-075
8 001,00 € Jakub Jambrich SR - Okresný úrad Banská Bystrica