Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2021
Kúpna zmluva č. 20/2021/MPO
2021/004171-075
8 001,00 € Jakub Jambrich SR - Okresný úrad Banská Bystrica
12. Júl 2021
Dohoda č. 5/2021/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku, majetkových práv a záväzkov do majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2021/004171-073
0,00 € Obec Rimavská Baňa SR - Okresný úrad Banská Bystrica
28. Jún 2021
Kúpna zmluva č. 17/2021/MPO
2021/004171-67
31 100,00 € Ing. Ján a Peter Lukáč SR - Okresný úrad Banská Bystrica
28. Jún 2021
Kúpna zmluva č. 8/2021/MPO
2021/004171-68
2 000,00 € Gabriela Babková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
21. Jún 2021
Kúpna zmluva č. 4/2021/MPO
2021/004171-062
970,00 € Ing. Matej Lovič SR - Okresný úrad Banská Bystrica
21. Jún 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
2021/004171-065
68,69 € Ing. Matej Lovič SR - Okresný úrad Banská Bystrica
7. Jún 2021
Kúpna zmluva č. 12/2021/MPO
2021/004171-056
11 500,00 € Ing. Michaela Svoreňová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
7. Jún 2021
Dohoda č. 3/2021/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe z vlastníctva SR do vlastníctva obce
2021/004171-059
0,00 € Obec Osrblie SR - Okresný úrad Banská Bystrica
28. Máj 2021
Zmluva č. 25/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenskej „Súťaže študentov konzervatórií v hre na akordeóne “
25/2021
730,00 € Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
25. Máj 2021
Kúpna zmluva č. 14/2021/MPO
2021/004171-053
5 100,00 € Ján Farkaš, Ján Farkaš, Samuel Farkaš SR - Okresný úrad Banská Bystrica
24. Máj 2021
Kúpna zmluva č. 11/2021/MPO
2021/004171-050
5 700,00 € Peter Kanaloš a Erika Kanalošová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
17. Máj 2021
Kúpna zmluva č. 5/2021/MPO
2021/004171-047
8 850,00 € Ing. Tomáš Brisuda SR - Okresný úrad Banská Bystrica
14. Máj 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 24/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenského kola súťaže „Štúrov Zvolen“
24/2021-01
3 085,00 € Podpolianske osvetové stredisko Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
13. Máj 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
2021/004171-045
0,00 € Ján Lukáč a Peter Lukáč SR - Okresný úrad Banská Bystrica
10. Máj 2021
Kúpna zmluva č. 01/2021/MPO
2021/004171-042
46,00 € Helena Ružičková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
3. Máj 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve A/2008/723-63
2021/004171-040
332,90 € Obec Slatinské Lazy SR - Okresný úrad Detva
29. Apríl 2021
Zmluva č. 24/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenského kola súťaže „Štúrov Zvolen“
24/2021
3 085,00 € Podpolianske osvetové stredisko Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28. Apríl 2021
Zmluva č. 22/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaže žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl v umelecko-remeselnej tvorbe „Talent – umenie- kumšt “
22/2021
2 920,00 € Súkromná škola umeleckého priemyslu Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28. Apríl 2021
Zmluva č. 23/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenskej literárnej súťaže žiakov stredných škôl „Štúrovo pero“
23/2021
1 000,00 € Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
26. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 6/2021/MPO
2021/004171-037
500,00 € obec Kotmanová SR - Okresný úrad Banská Bystrica