Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. OBU-BB-CO1-2011/06443-1
2021/004171-163
2 533,97 € Obec Vlkanová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
2. December 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Co a KR - 2008/08568-63
2021/004171-165
1 789,94 € Akadémia umení v Banskej Bystrici SR - Okresný úrad Banská Bystrica
1. December 2021
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy č. 11/2016/MPO
2021/004171-156
5 450,00 € Obec Nová Bašta SR - Okresný úrad Banská Bystrica
25. November 2021
Zmluva č. 28/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve
28/2021
671,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
23. November 2021
Zmluva č. 26/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní krajského kola súťaže ZENIT v programovaní
26/2021
430,00 € Stredná odborná škola informačných technológií Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
23. November 2021
Zmluva č. 27/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní krajského kola súťaže ZENIT v elektronike
27/2021
790,00 € Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
10. November 2021
Dohoda č. 10/2021/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku SR do vlastníctva obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
2021/004171-153
0,00 € Obec Beňuš SR - Okresný úrad Banská Bystrica
2. November 2021
Dohoda č. 8/2021/MPO o prechode majetku, majetkových práv a záväzkov štátu na obec
2021/004171-150
0,00 € Obec Badín SR - Okresný úrad Banská Bystrica
25. Október 2021
Kúpna zmluva č. 23/2021/MPO
2021/004171-147
250,00 € Ivan Cejpek a Ľubica Ľuptáková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
8. Október 2021
Kúpna zmluva č. 22/2021/MPO
2021/004171-144
9 213,00 € Radovan Mičunek, Kristína Mičunková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
23. September 2021
Kúpna zmluva č. 24/2021/MPO
2021/004171-141
1 501,00 € Juraj Samko, Linda Samková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
20. September 2021
Kúpna zmluva č. 10/2021/MPO
2021/004171-135
2 040,00 € Obec Belina SR - Okresný úrad Banská Bystrica
20. September 2021
Kúpna zmluva č. 19/2021/MPO
2021/004171-138
3 125,00 € Peter Aláč SR - Okresný úrad Banská Bystrica
13. September 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnutčľného majetku štátu č. COaKR - 2008/08568-49
2021/004171-131
942,83 € Banskobystrický pivovar, a.s. SR - Okresný úrad Banská Bystrica
13. September 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke č. COaKR - 2008/08568-75
2021/004171-133
6 901,61 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody SR - Okresný úrad Banská Bystrica
6. September 2021
Kúpna zmluva č. 15/2021/MPO
2021/004171-128
850,00 € Štefan Feješ SR - Okresný úrad Banská Bystrica
31. August 2021
Dodatok č. 7 k zmluve o výpožičke č. CO a KR - 04717-1
2021/004171-122
98 755,00 € Mesto Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica
31. August 2021
Dodatok č. 7 k zmluve o výpožičke č. CO a KR - 2008/08568-43
2021/04171-124
5 231,67 € SHP Harmanec, a.s. SR - Okresný úrad Banská Bystrica
31. August 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. CO a KR - 2008/08568-103
2021/004171-126
1 944,62 € Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica
31. August 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. OBU-BB-CO1-2011/06434-1
2021/004171-120
6 512,79 € Obecný úrad Selce SR - Okresný úrad Banská Bystrica