Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 6/2021/MPO
2021/004171-037
500,00 € obec Kotmanová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
19. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 7/2021/MPO
2021/004171-034
86,00 € Zuzana Fillová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. Marec 2021
Zmluva č. 21/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola olympiády v anglickom jazyku
21/2021
80,00 € Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
8. Marec 2021
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. 24/2020/MPO
2021/004171-032
5 700,00 € Peter Kanaloš a Erika Kanalošová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
5. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 42/2020/MPO
2021/004171-029
53,00 € Želmíra Kvetková a Ján Kvetko SR - Okresný úrad Banská Bystrica
2. Marec 2021
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
2021/004171-027
28,46 € Matej Lovič SR - Okresný úrad Banská Bystrica
1. Marec 2021
Zmluva č. 20/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní krajského kola súťaže žiakov stredných škôl „ENERSOL SK“
20/2021
160,00 € Spojená škola Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
9. Február 2021
Kúpna zmluva č. 39/2020/MPO
2021-004171-024
15 400,00 € Ivan Mikuš SR - Okresný úrad Banská Bystrica
4. Február 2021
Kúpna zmluva č. 41/2020/MPO
2021/004171-021
1 235,00 € Ing. Andrej Kováč SR - Okresný úrad Banská Bystrica
2. Február 2021
Kúpna zmluva č. 36/2020/MPO
2021/004171-015
150,00 € Michal Gondáš SR - Okresný úrad Banská Bystrica
2. Február 2021
Kúpna zmluva č. 37/2020/MPO
2021/004171-018
2 990,00 € Stanislava Berkyová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
1. Február 2021
Zmluva č. 19/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola olympiády v anglickom jazyku
19/2021
90,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28. Január 2021
Zmluva č. 1/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
1/2021
5 100,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28. Január 2021
Zmluva č. 2/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
2/2021
2 000,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28. Január 2021
Zmluva č. 3/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
3/2021
3 180,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28. Január 2021
Zmluva č. 4/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
4/2021
500,00 € Súkromné centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28. Január 2021
Zmluva č. 5/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
5/2021
1 700,00 € Centrum voľného času Trend Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28. Január 2021
Zmluva č. 6/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
6/2021
3 100,00 € Domček - Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28. Január 2021
Zmluva č. 7/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
7/2021
5 650,00 € Mesto Lučenec (prostredníctvom Centra voľného času Magnet, ul. Mieru 1702/39, Lučenec) Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
28. Január 2021
Zmluva č. 8/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
8/2021
2 200,00 € Centrum voľného času Blesk ako súčasť Základnej školy Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)