Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 11/2022/MPO
2022/006902-047
1 200,00 € Juraj Klapal SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. Máj 2022
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
2022/006902-044
458,00 € Helena Šarköziová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
17. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 29/2021/MPO
2022/006902-041
8 300,00 € Erika Zenglerová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
9. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 5/2022/MPO
2022/006902-035
23 650,00 € Marcela Stieranková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
9. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 7/2022/MPO
2022/006902-038
18 900,00 € Ivana Králiková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
2. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022/MPO
2022/006902-032
15 100,00 € Radoslav Mechír SR - Okresný úrad Banská Bystrica
31. Marec 2022
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľností
2022/006902-026
273,00 € Jozef Mravec SR - Okresný úrad Banská Bystrica
31. Marec 2022
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľností
2022/006902-029
273,00 € Magdaléna Nôtová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
28. Marec 2022
Zmluva č. OU-KA-OKR-2022/000124 o výpožičke hnuteľného majetku štátu
2022/006902-022
0,00 € Obec Litava SR - Okresný úrad Banská Bystrica
28. Marec 2022
Zmluva č. OU-KA-OKR-2022/000124
2022/006902-024
0,00 € Obec Hontianske Nemce SR - Okresný úrad Banská Bystrica
24. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 01/2022/MPO
2022/006902-020
85,00 € Igor Banič SR - Okresný úrad Banská Bystrica
23. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022/MPO
2022/006902-017
4 567,00 € Adam Šterbák SR - Okresný úrad Banská Bystrica
11. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022/MPO
2022/006902-014
3 530,00 € Obec Veľká Ves nad Ipľom SR - Okresný úrad Banská Bystrica
22. Február 2022
Dohoda č. 5/2022/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe z vlastníctva SR do vlastníctva obce
2022/006902-012
0,00 € Obec Veľké Pole SR - Okresný úrad Banská Bystrica
8. Február 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. OBU-BB-CO1-2011/06436-1
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. OBU-BB-CO1-2011/06436-1
332,90 € Obec Staré Hory SR - Okresný úrad Banská Bystrica
3. Február 2022
Kúpna zmluva č. 25/2021/MPO
2022/006902-007
721,00 € Andrej Kováč SR - Okresný úrad Banská Bystrica
20. Január 2022
Kúpna zmluva č. 26/2021/MPO
2022/006902-004
220,00 € Anna Šindliarová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
13. Január 2022
Kúpna zmluva č. 27/2021/MPO
2022/006902-001
2 005,00 € Ivan Kubala, Iveta Kubalová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
2. December 2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke č. COaKR - 2008/08568-37
2021/004171-159
1 515,29 € Banskobystrický samosprávny kraj SR - Okresný úrad Banská Bystrica
2. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. OU-BB-OKR1-2014/005950-006
2021/004171-161
1 010,74 € Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio RTVS Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica