Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2011
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_5_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Slovenská advokátska komora
11. Marec 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_6_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Centrum voľného času - JUNIOR
16. Marec 2011
Zmluva o krátkodobej výpožičke
OBU_BB_ZM_02746_7_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov SSGK
16. Marec 2011
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľností
OBU_BB_ZM_02460_14_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica MVDr. Milan Ďuriš, MVDr. Zora Ďurišová
22. Marec 2011
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľností
OBU_BB_ZM_02460-16_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Oldřiška Babicová
24. Marec 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_8_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Ing. Pavel Hála - ELEKTRO MANAGEMENT
24. Marec 2011
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti a dohoda o uznaní a úhrade dlhu
OBU_BB_ZM_02140_20_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Obec Hiadeľ
29. Marec 2011
Zmluva o úprave vzťahov súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku štátu
OBU_BB_ZM_00901_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Družstvo BUDÚCNOSŤ
29. Marec 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_9_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
19. Apríl 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_10_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica CESTA n.o.
19. Apríl 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_11_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.
19. Apríl 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_12_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.
19. Apríl 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_13_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.
20. Apríl 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_14_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica KROS, a.s.
21. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02318_1_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Stredná odborná škola Banská Bystrica
27. Apríl 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_15_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Stavebné bytové družstvo
20. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 2009/09664
OBU_BB_D01_ZM_2009_09664_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Úrad vlády Slovenskej republiky, Správa zariadení
20. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 2009/09654
OBU_BB_D02_ZM_2009_09654_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
25. Máj 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM-02746_16_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Centrum pre liečbu drogových závislostí
2. Jún 2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
OBU_BB_ZM_02746_17_2011_2011
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Energetické centrum Bratislava