Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2011
Kúpna zmluva
OBU_BB_ZM_01593_1_2011_2011
126 087,00 € EKOLTECH spol. s r.o. Obvodný úrad Banská Bystrica
19. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o výpožičke č. CO a KR - 04717-1
OU-BB-OO-2024/012110-010
99 815,60 € Mesto Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica
31. August 2021
Dodatok č. 7 k zmluve o výpožičke č. CO a KR - 04717-1
2021/004171-122
98 755,00 € Mesto Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica
24. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 9/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-067
95 500,00 € Lucia Kováčová SR Okresný úrad Banská Bystrica
6. December 2019
Dodatok č. 6 k Zmluve č.CO a KR-04717-1 o výpožičke HMŠ
2019/006520-165
86 020,10 € Mesto Banská Bystrica SR- Okresný úrad Banská Bystrica
13. Jún 2016
Dodatok č.5 k zmluve č. CO a KR-04717-1 o výpôžičke HMŠ
2016/006281-73
79 117,90 € SR - MV SR - Okresný úrad Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica
22. Júl 2019
Zmluva č. KM-OPK1-2019/1/BB o poskytnutí dotácie zo ŠR na rok 2019 v oblasti prevencie kriminality
2019/006520-074
Doplnená
78 795,52 € Mesto Revúca MV SR - Okresný úrad Banská Bystrica
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 41/2022/MPO
2023/009590-047
70 100,00 € Ing. Ondrej Slezák SR - Okresný úrad Banská Bystrica
23. Júl 2019
Zmluva č. KM-OPK1-2019/2/BB o poskytnutí dotácie zo ŠR na rok 2019 v oblasti prevencie kriminality
2019/006520-075
65 566,06 € Mesto Lučenec MV SR - Okresný úrad Banská Bystrica
13. August 2015
Dodatok č. 4 k zmluve č. CO a KR-04717-1 o výpôžičke hnuteľného majetku štátu
2015/005042-49
62 814,10 € MV SR - Okresný úrad Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica
19. Júl 2011
Kúpna zmluva č. 4/2011/EO
OBU_BB_ZM_02373_7_2011_2011
59 040,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Sapa Profily a.s.
13. September 2022
Kúpna zmluva č. 25/2022/MPO
2022/006902-100
57 000,00 € Štefan Mitro, Jolana Mitrová SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 22/2022/MPO
2022/006902-080
56 100,00 € Andrea Peniaková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
11. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023/MPO
2023/009590-050
49 600,00 € Martin Gendiar SR - Okresný úrad Banská Bystrica
17. Február 2016
Zmluva č. 1/2016 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2016
1
49 500,00 € Centrum voľného času JUNIOR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
30. Január 2017
Zmluva č. 1/2017 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2017
1/2017
49 500,00 € Centrum voľného času JUNIOR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
22. Január 2018
Zmluva č. 5/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2018
5/2018
49 500,00 € Centrum voľného času JUNIOR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
28. Január 2019
Zmluva č. 6/2019 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2019
6/2019
49 500,00 € Centrum voľného času JUNIOR Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
4. Február 2020
Zmluva č. 22/2020 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2020
22/2020
49 500,00 € Centrum voľného času - JUNIOR Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
20. Február 2015
Zmluva č. 12/2015 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2015
12/2015
49 000,00 € Centrum voľného času JUNIOR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva