Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-101
0,00 € Ing. Daniel Pavilek SR Okresný úrad Banská Bystrica
9. Júl 2024
Dohoda č. 11/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-094
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom SR Okresný úrad Banská Bystrica
9. Júl 2024
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
OI-BB-OO-2024/012110-097
84,00 € Ján Homer a manželka Bc. Ildikó Homerová SR Okresný úrad Banská Bystrica
4. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 10/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-091
790,00 € Lenka Kurišová SR Okresný úrad Banská Bystrica
2. Júl 2024
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
OU-BB-OO-2024/012110-089
428,00 € Boris Stolár a mnaželka Anna Stolárová SR Okresný úrad Banská Bystrica
1. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 7/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-086
2 280,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Uzovská Panica SR Okresný úrad Banská Bystrica
27. Jún 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. CO a KR - 2008/08568-41
OU-BB-OO-2024/012110-084
1 510,50 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SR Okresný úrad Banská Bystrica
26. Jún 2024
Zmluva č. 10/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-079
0,00 € SR Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií SR Okresný úrad Banská Bystrica
26. Jún 2024
Zmluva o prevode správy č. 11/2024/MPO hnuteľného majetku
OU-BB-OO-2024/012110-082
0,00 € SR - Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácie SR Okresný úrad Banská Bystrica
25. Jún 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. A/2008/723-94
OU-BB-OO-2024/012110-070
877,13 € KÚPELE SLIAČ a.s. SR Okresný úrad Zvolen
25. Jún 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. A/2008/723-68
OU-BB-OO-2024/012110-072
3 493,34 € Obec Turová SR Okresný úrad Zvolen
25. Jún 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. A/2008/723-10
OU-BB-OO-2024/012110-074
3 493,34 € Stredná priemyselná škola dopravná SR Okresný úrad Zvolen
25. Jún 2024
Dohoda č. 6/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-076
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj SR Okresný úrad Banská Bystrica
24. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 9/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-067
95 500,00 € Lucia Kováčová SR Okresný úrad Banská Bystrica
14. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 11/2024/MPO
OU-BB - OO-2024/012110-064
6 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Baňa SR Okresný úrad Banská Bystrica
10. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. OU-BB-OKR1-2020/019467
OU-BB-OO-2024/012110-058
6 735,76 € Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen SR Okresný úrad Banská Bystrica
10. Jún 2024
Dodatok č. 3 k zmluve č. A/2008/723-70 o výpožičke hnuteľného majetku štátu
OU-BB-OO-2024/012110-060
1 350,01 € Obec Vígľašská Huta - Kalinka SR Okresný úrad Detva
10. Jún 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. A/2008/723-38 o výpožičke hnuteľného majetku štátu
OU-BB-OO-2024/012110-062
43 878,63 € Mesto Detva SR Okresný úrad Detva
7. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 5/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-052
18 300,00 € Jozef Učeň SR - Okresný úrad Banská Bystrica
7. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 4/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-055
32 500,00 € Milan Kičin SR- Okresný úrad Banská Bystrica