Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 8/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-049
2 700,00 € Ladislav Schrammel SR Okresný úrad Banská Bystrica
21. Máj 2024
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
OU-BB-OO-2024/012110-044
285,57 € Peter Pavlenda SR Okresný úrad Banská Bystrica
21. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 6/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-046
910,00 € Ing. Peter Vrtiš SR Okresný úrad Banská Bystrica
15. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 3/2024/MPO
OÚ-BB-OO-2024/012110-041
66,80 € Jakub Rajnoha SR Okresný úrad Banská Bystrica
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 14/2023/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-038
490,00 € Mária Blahová, Mária Bradová, Ján Martinec, SR Okresný úrad Banská Bystrica
11. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-035
15 200,00 € Ing. Daniel Pavilek SR Okresný úrad Banská Bystrica
8. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. 9/2023/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-033
0,00 € SR zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky SR Okresný úrad Banská Bystrica
25. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 21/2023/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-030
680,00 € Milan Pazdúr SR Okresný úrad Banská Bystrica
14. Marec 2024
Dohoda č. 3/2024/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku, majetkových práv a záväzkov z majetku Slovenskej republiky do majetku vyššieho územného celku podľa zákona č. 446/2001 Z.z.
OU-BB-OO-2024/012110-028
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj SR Okresný úrad Banská Bystrica
7. Marec 2024
Dodatok. č. 2 k zmluve o výpožičke č. CO a KR -2008/08568-10
OÚ-BB-OO-2024/012110-022
0,00 € Obec Nemce Okresný úrad Banská Bystrica
7. Marec 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke č. OU-BB-OKR1-2014/005950-006
OU-BB-OO-2024/012110-024
1 267,46 € Rozhlas a televízia Slovenska, Štúdio RTVS Banská Bystrica SR Okresný úrad Banská Bystrica
7. Marec 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o výpožičke hnuteľného majtku štátu č. CO a KR - 2008/08568-44
OU-BB-OO-2024/012110-026
1 688,23 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici SR Okresný úrad Banská Bystrica
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 22/2023/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-019
33 600,00 € REVITON, s.r.o. SR Okresný úrad Banská Bystrica
27. Február 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-013
6 500,00 € Juraj Prcín SR Okresný úrad Banská Bystrica
27. Február 2024
Kúpna zmluva č. 18/2023/MPO
OÚ-BB-OO-2024/012110
1 640,00 € Miroslav Bálint SR Okresný úrad Banská Bystrica
19. Február 2024
Kúpna zmliva č. 9/2023/MPO
Kúpna zmluva č. 9//MPO
3 003,00 € Miroslav Melich a manželka Ing. Anna Melichová SR Okresný úrad
19. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o výpožičke č. CO a KR - 04717-1
OU-BB-OO-2024/012110-010
99 815,60 € Mesto Banská Bystrica SR - Okresný úrad Banská Bystrica
12. Február 2024
Kúpna zmluva č. 13/2023/MPO
2024/012110-005
1 405,00 € Ing. Zuzana Parobková SR - Okresný úrad Banská Bystrica
25. Január 2024
Dohoda o požití súkromného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z.z.
OU-BB-OO-2024/012110-003
0,00 € Bc. Marek Krempaský Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica
24. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. 13/2023/MPO
OU-BB-OO-2024/012110-001
0,00 € SR - Puncový úrad SR SR-Okresný úrad Banská Bystrica