Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4620100355-7/2021
512,08 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4721100152-3/2021
286,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Október 2021
"Zmluva o spolupráci podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
GR ZVJS-462-3-1/27-2021
200,00 € Slovenská lekárska komora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4020100272-10/2021
631,04 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Október 2021
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2022
GR ZVJS-210-1/32-2021
17 850,00 € Bratislavská teplárenská, a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4421100078-4/2021
564,30 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100211-2/2021
500,00 € neudáva sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4221100112-3/2021
372,00 € neudáva sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
15. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4221100021-5/2021
594,00 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
14. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-5321100133-4/2021
361,58 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Október 2021
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy
GR ZVJS-184-1/32-2021
25 963,30 € KORAKO plus, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4721100103-4/2021
350,84 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
5. Október 2021
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor vo vzťahu k obnove infraštruktúry Oddelenia na výkon trestu s miestom výkonu služby v Sabinove
GRZVJS-249/32-2021
Doplnená
599 157,90 € KOOR, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
5. Október 2021
Zmluva o dielo k obnova infraštruktúry Oddelenia na výkon trestu s miestom výkonu služby v Sabinove
GRZVJS-250/32-2021
Doplnená
340 224,96 € KOOR, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Október 2021
Kúpna zmluva
GR ZVJS-55-1/32-2021
Doplnená
209 136,00 € AUTO - IMPEX spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Október 2021
Zmluva o dielo
GR ZVJS-nh-17-1/32-2021
128 097,12 € Silkot, s. r. o Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Október 2021
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
GR ZVJS-153-1/32-2021
Doplnená
977 192,15 € INSSPOL-inštalačná stavebná spoločnosť s r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. September 2021
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-234/32-2021
0,00 € OLIVE, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. September 2021
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z202117740_Z
GR ZVJS-ost-17-8/16-2021
0,00 € R.M.L. Trenčín, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. September 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-236-1/32-2021
1,17 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Tomáš Cebecauer