Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2021
Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci
GR ZVJS-PROJ-1-662/16-2017
Doplnená
0,00 € JUDr. Zuzana Kubovičová Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
9. November 2021
Dohoda o splátkach
GR-4021100175-2/2021
515,52 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. November 2021
Dohoda o splátkach
GR-5321100149-5/2021
436,88 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. November 2021
Dohoda o splátkach
GR-4021100170-3/2021
430,92 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. November 2021
Dohoda o splátkach
GR-4020100305-8/2021
426,02 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. November 2021
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. GR ZVJS-251/32-2021
GRZVJS-251/32-2021
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s.;Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o;Slovenský plynárenský priemysel, a.s.;ZSE Energia, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. November 2021
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. GR ZVJS-252/32-2021
GRZVJS-252/32-2021
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s.;MET Slovakia, a.s.;Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; ELGAS, s.r.o.; ZSE Energia, a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. November 2021
Architektonická štúdia "Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ÚVTOS a ÚVV Ilava"
GR ZVJS-243-6/32-2021
7 560,00 € SOARCH, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4221100153-4/2021
594,00 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-5321100158-2/2021
616,24 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. Október 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-280-1/32-2021
1,17 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Dušan Pánik
29. Október 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-281-1/32-2021
1,17 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Matej Mišák
27. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4620100355-7/2021
512,08 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4721100152-3/2021
286,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Október 2021
"Zmluva o spolupráci podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
GR ZVJS-462-3-1/27-2021
200,00 € Slovenská lekárska komora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4020100272-10/2021
631,04 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Október 2021
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2022
GR ZVJS-210-1/32-2021
17 850,00 € Bratislavská teplárenská, a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4421100078-4/2021
564,30 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100211-2/2021
500,00 € neudáva sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Október 2021
Dohoda o splátkach
GR-4221100112-3/2021
372,00 € neudáva sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže