Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2022
Dohoda o splátkach
GR-5321100273-3/2022
326,70 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Marec 2022
Dohoda o splátkach
GR-5321100261-5/2022
471,90 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Marec 2022
Dohoda o splátkach
GR-4422100002-2/2022
648,10 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18. Február 2022
"Kúpna zmluva _ Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky – Rukavice "
GR ZVJS-00309/32-2022
67 818,24 € KORAKO plus, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. Marec 2022
Dohoda o splátkach
GR-4021100076-5/2022
601,44 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Február 2022
Architektonická štúdia“ Výstavba oddielu pre matky s deťmi v ÚVTOS Nitra Chrenová“
GR ZVJS – 00472/32-2022
3 960,00 € Stapring Projekt s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Február 2022
Zmluva o vykonávaní koordinácie bezpečnosti
GR ZVJS-00415/12-2022-4
2 088,00 € Ing. Róbert Šichta - UNICONSULT Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Február 2022
Rámcová dohoda o spolupráci s externým partnerom z praxe v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu
GR ZVJS-01235/14-2022
0,00 € Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18. Február 2022
Dohoda o splátkach
GR-4421100196-3/2022
445,28 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
15. Február 2022
Dohoda o splátkach
GR-4721100146-5/2022
442,65 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. Február 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-01015/32-2022
1,17 € Mgr. Mário Šinkovič Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Február 2022
31.1.2022
GR-4621100152-3/2021
451,00 € Dohoda o splátkach Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Február 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
GR ZVJS-00652/32-2022
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Gabriel Brath
4. Február 2022
Dohoda o splátkach
GR-4721100204-32022
644,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
2. Február 2022
Dohoda o splátkach
GR-4721100156-3/2022
519,10 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Február 2022
"kúpna zmluva - Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky – Ochrana očí a tváre "
GR ZVJS-00307/32-2022
1 651,20 € K&M MEDIA s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Február 2022
Kúpna zmluva - Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky – Rúška a respirátory
GR ZVJS-00308/32-2022
85 860,00 € K&M MEDIA s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
31. Január 2022
Dohoda o splátkach
GR-5121100179-3/2022
348,68 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Január 2022
Dohoda o splátkach
GR-4421100156-5/2021
438,41 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
24. Január 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
GR ZVJS-00266/32-2021
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže JUDr. Bronislav Pongrác