Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-4622100062-4/2022
439,03 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
19. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-4022100022-2/2022
594,80 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-03016-3/27-2023
200,00 € Lekár a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru – Funkčné ponožky
GR ZVJS-03094/32-2022
Doplnená
558 855,30 € Fintex, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru – Služobná rovnošata vzor 2015 (vrchný odev)
GR ZVJS-02907/32-2022
Doplnená
607 526,00 € Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru – Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 (vrchný odev)
GR ZVJS-02905/32-2022
Doplnená
887 190,10 € Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru – Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 (tričká)
GR ZVJS-02906/32-2022
Doplnená
797 259,30 € Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-4022410001-32022
315,27 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-4622100074-3/2022
653,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
19. Apríl 2022
Dohoda o splátkach
GR-4019100115-11/2022
423,29 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
5. Apríl 2022
Dohoda o splátkach
GR-5121100250-5/2022
237,08 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Apríl 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-02339/32-2022
4,75 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Dominik Pindes
1. Apríl 2022
KÚPNA ZMLUVA
GR ZVJS-02285/35-2022
0,00 € BVfon Slovakia, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Marec 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-01030/32-2022
83 760,00 € ERIK JV, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
23. Marec 2022
Dohoda o splátkach
GR-5321100273-3/2022
326,70 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Marec 2022
Dohoda o splátkach
GR-5321100261-5/2022
471,90 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Marec 2022
Dohoda o splátkach
GR-4422100002-2/2022
648,10 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18. Február 2022
"Kúpna zmluva _ Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky – Rukavice "
GR ZVJS-00309/32-2022
67 818,24 € KORAKO plus, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. Marec 2022
Dohoda o splátkach
GR-4021100076-5/2022
601,44 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Február 2022
Architektonická štúdia“ Výstavba oddielu pre matky s deťmi v ÚVTOS Nitra Chrenová“
GR ZVJS – 00472/32-2022
3 960,00 € Stapring Projekt s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže