Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2022
"Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky – návleky "
GR ZVJS-00310/32-2022
30 240,00 € Merlin Media, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Január 2022
"Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy o poskytovani služieb č. Z202122520_Z "
GR ZVJS-nh-4-5/16-2021
0,00 € Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Január 2022
Dohoda o splátkach
GR-4220100136-4/2022
456,90 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Január 2022
Dohoda o splátkach
GR-4721100211-5/2021
643,68 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
14. Január 2022
Dohoda o splátkach
GR-4021100187-3/2021
454,66 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. Január 2022
Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu
GRZVJS-256-1/32-2021
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Obec Boľkovce
13. Január 2022
Dohoda o splátkach
GR-5321100229-3/2021
554,92 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10. Január 2022
Zmluva o dielo č. GRZVJS-0000014/32-2022
GRZVJS-0000014/32-2022
69 674,40 € RK projekt, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10. Január 2022
Kúpna zmluva
04 88 0769 21 00
579,86 € Hlavné mesto slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. November 2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
GR ZVJS-251-1/32-2021
135,00 € ZSE Energia, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. November 2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
GR ZVJS-252-1/32-2021
60,36 € MET Slovakia, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. December 2021
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2022
GR ZVJS-131/11-2021
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. December 2021
Zmluva o tvorbe a použití SOFO na rok 2022
GR ZVJS-132/11-2021
Doplnená
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
31. December 2021
Dohoda č. CV-11-17/2021 o poskytnutí výcvikových trenažérov a služieb s tým spojených
GR ZVJS-227/26-2021
32 167,50 € Centrum výcviku Lešť Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. December 2021
Dohoda o splátkach
GR-4416100021-18/2021
407,19 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. December 2021
Dohoda o splátkach
GR-4221100168-3/2021
630,00 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. December 2021
Dohoda o splátkach
GR-4721100150-3/2021
644,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
23. December 2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100233-4/2021
303,60 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. December 2021
Názov zmluvy: Zmluva na opakované dodanie tovaru
Číslo zmluvy GR ZVJS-nh-25-5/32-2021
27 603,50 € Dodávateľ: Lamitec, spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
14. December 2021
Dohoda o spolupráci
GR ZVJS-144/35-2021
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže