Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2021
Dohoda o splátkach
GR-4221100083-3/2021
615,60 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. Júl 2021
Názov zmluvy: Kúpna zmluva - Zdravotnícke OOPP - Ochranné obleky a návleky
GR ZVJS-184/32-2021
25 963,30 € KORAKO plus, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. Júl 2021
Kúpna zmluva- Zdravotnícke OOPP- Rukavice
GR ZVJS-185/32-2021
72 731,04 € K&M MEDIA.s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. Júl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4721100065/2021
583,54 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. Júl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100100/2021
644,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. Júl 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-192-1/32-2021
1,17 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Valentína Silová
29. Júl 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-199-1/32-2021
1,39 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ing. Pavel Daxner
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-2/16-2017
0,00 € Komunita Ľudovítov, n. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-4/16-2017
0,00 € RETEST centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-9/16-2017
0,00 € Združenie STORM Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-8/16-2017
0,00 € 1. Trojlístok, n.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-7/16-2017
0,00 € Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-6/16-2017
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-5/16-2017
0,00 € Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-3/16-2017
0,00 € NÁVRAT - RDZO Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-1/16-2017
0,00 € Gréckokatolícka charita Prešov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
23. Júl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4721100078-3/2021
644,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Júl 2021
KZ_Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky – Rúška a respirátory
GR ZVJS- 187/32-2021
29 427,94 € ELRON s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Júl 2021
KZ_Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky – Ochrana očí a tváre
GR ZVJS- 186/32-2021
1 180,80 € K&M MEDIA s. r. o Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Júl 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
GRZVJS-195/32-2021
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže