Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-9/16-2017
0,00 € Združenie STORM Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-8/16-2017
0,00 € 1. Trojlístok, n.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-7/16-2017
0,00 € Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-6/16-2017
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-5/16-2017
0,00 € Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-3/16-2017
0,00 € NÁVRAT - RDZO Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-1/16-2017
0,00 € Gréckokatolícka charita Prešov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
23. Júl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4721100078-3/2021
644,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Júl 2021
KZ_Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky – Rúška a respirátory
GR ZVJS- 187/32-2021
29 427,94 € ELRON s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Júl 2021
KZ_Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky – Ochrana očí a tváre
GR ZVJS- 186/32-2021
1 180,80 € K&M MEDIA s. r. o Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Júl 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
GRZVJS-195/32-2021
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Júl 2021
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s.
GR ZVJS-564/31-2021
0,00 € Štátna pokladnica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
15. Júl 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-181-1/32-2021
1,17 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Mikuláš Výrostek
15. Júl 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-155-1/32-2021
5,57 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže JUDr. Martin Bargel
12. Júl 2021
Dohoda o splátkach
GR-5321100071-3/2021
440,34 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. Júl 2021
Dohoda o splátkach
GR-5121100037/2021
289,98 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. Júl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4121100013-8/2021
630,00 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. Júl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4719100045-14/2021
348,92 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
6. Júl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4721100038-4/2021
583,54 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Júl 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-180-1/32-2021
1,17 € Štefan Bielka Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže