Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311071V529
Doplnená
23 748 264,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. December 2014
Zmluva o dielo
GR ZVJS-38-43/32-2014
19 484 564,00 € ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. December 2020
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb podpory prevádzky a rozvoja diela
GR ZVJS-ost-6-33/16-2019
Doplnená
16 241 040,00 € DITEC, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní neverejnej telefónnej služby
GR ZVJS-02167/35-2023
16 181 286,96 € Bvfon Slovakia, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. September 2022
Zmluva o dodávke špecializovaného hardvéru
GR ZVJS-06555/35-2022
Doplnená
11 879 577,60 € FB Group s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
31. Máj 2023
Rámcová zmluva o dielo na dodávku softvérového diela
GR ZVJS-04260/35-2023
Doplnená
11 783 214,00 € Slovanet, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. August 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru - Služobná rovnošata vzor 2020
GR ZVJS-06403/32-2023
10 324 860,00 € GEMOR Fashion s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
16. Marec 2018
Zmluva o vybudovaní integrovaného bezpečnostného systému
GR ZVJS-38/35-2018
Doplnená
8 697 455,98 € VEL Security a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. Január 2024
Zmluva o dielo č. GRZVJS-00082/32-2024-2
GRZVJS-00082/32-2024-2
6 839 957,20 € Adifex, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. November 2015
Realizácia stavby: "Rekonštrukcia objektov a signálno-bezpečnostnej techniky v ÚVTOS Dubnica n/Váhom
GR ZVJS-7-41/32-2015
5 834 526,00 € I.N.V.E.S.T., a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. December 2012
Zmluva o poskytovaní vývojovej podpory a servisných služieb na aplikačné programové vybavenie v rámci informačného systému Zboru väzenskej a justičnej stráže
GRZVJS-32-235/11-2012-Datalan
Doplnená
5 663 424,00 € Datalan, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10. Január 2012
Kúpna zmluva
ÚVTOS-17-7/11-2005
Doplnená
4 735 000,00 € Levitex a.s. ÚVTOS Dubnica nad Váhom
7. Jún 2018
Rekonštrukcia objektu č. 1 Okál v ÚVTOS Nitra-Chrenová a navýšenie ubytovacej kapacity
GR ZVJS-15/32-2018
3 062 866,07 € Adifex, a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
2. Október 2023
Z M L U V A o rekonštrukcií a vykonávaní servisných prehliadok „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVTOS pre mladistvých Sučany“
GR ZVJS-02483/32-2023-2
Doplnená
2 277 212,65 € INSSPOL-inštalačná stavebná spoločnosť s r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. November 2014
Zmluva na dodanie tovaru
GR ZVJS-38-30/32-2014
1 980 000,00 € AUTO – IMPEX spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Júl 2017
Realizácia stavby - Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
GR ZVJS-7-28/32-2016
1 956 091,18 € EURO-BUILDING, a.s Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. August 2022
Zmluva o dokončení integrovaných bezpečnostných systémov
GR ZVJS-06097/35-2022
1 751 166,35 € DELTECH, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. Január 2021
Kúpna zmluva
GRZVJS-7/32-2021
1 345 200,00 € AUTO – IMPEX spol. s r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Júl 2017
Zmluva na dodávku a montáž technológie kuchyne
GR ZVJS-89-1/32-2017
Doplnená
1 388 489,47 € PROTHERM Profesionál, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10. Január 2012
Zmluva o dielo
ÚVTOS-17-12/11-2005
1 259 918,00 € Gi Ty-Slovensko, a.s. ÚVTOS Dubnica nad Váhom