Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4120100149-2/2021
541,64 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Apríl 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-86-1/32-2021
1,39 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Dušan Gábor
21. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4220100167-5/2021
627,36 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-5321100015-3/2021
583,20 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4220100164-3/2020
367,86 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-472110009-3/2021
386,64 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4620100242-3/2021
528,50 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
19. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100022-4/2021
397,38 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
9. Apríl 2021
Kúpna zmluva
GR ZVJS-73-3/26-2021
0,00 € Lukáš Blaško Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100032-2/2021
402,50 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4620100356-3/2020
365,14 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Apríl 2021
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania a konzultačných služieb
GR ZVJS-nh-1-6/16-2021
5 940,00 € E&L Consulting s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Apríl 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-NH-10-4/32-2021
20 020,58 € DAMITO s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. GR ZVJS-59/32-2021
GR ZVJS-59/32-2021
0,00 € OLIVE, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
31. Marec 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-70/32-2021
0,00 € PHARUS s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
31. Marec 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2021
GR ZVJS-31/11-2021
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. Marec 2021
Dohoda o odovzdaní zrealizovanej časti diela a o ukončení Zmluvy o dielo
GRZVJS-12-27/32-2021
0,00 € BECO, spol. s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
9. Marec 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-66-1/32-2021
Doplnená
1,95 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Róbert Mudronček
5. Marec 2021
Dohoda o splátkach
GR-4720100233-6/2020
630,00 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
5. Marec 2021
Dohoda o splátkach
GR-4120100135-4/2020
556,20 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže