Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2021
Dohoda o splátkach
GR-4721100043-5/2021
544,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. Máj 2021
Dohoda o splátkach
GR-5120100243-3/2021
332,86 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10. Máj 2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
GR ZVJS-129-1/32-2021
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Gabriel Brath
6. Máj 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-109/32-2021
0,00 € PHARUS s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
6. Máj 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-NH-11-4/32-2021
23 313,42 € DAMITO s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. Apríl 2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
GR ZVJS-105-1/32-2021
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže JUDr. Bronislav Pongrác
29. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4120100149-2/2021
541,64 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Apríl 2021
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-86-1/32-2021
1,39 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Dušan Gábor
21. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4220100167-5/2021
627,36 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-5321100015-3/2021
583,20 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4220100164-3/2020
367,86 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-472110009-3/2021
386,64 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4620100242-3/2021
528,50 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
19. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100022-4/2021
397,38 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
9. Apríl 2021
Kúpna zmluva
GR ZVJS-73-3/26-2021
0,00 € Lukáš Blaško Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100032-2/2021
402,50 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Apríl 2021
Dohoda o splátkach
GR-4620100356-3/2020
365,14 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Apríl 2021
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania a konzultačných služieb
GR ZVJS-nh-1-6/16-2021
5 940,00 € E&L Consulting s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Apríl 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-NH-10-4/32-2021
20 020,58 € DAMITO s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. GR ZVJS-59/32-2021
GR ZVJS-59/32-2021
0,00 € OLIVE, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže