Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-4122100047-2/2022
594,00 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Máj 2022
ZMLUVA O DIELO č. GR ZVJS-03722/35-2022
GR ZVJS-03722/35-2022
Doplnená
355 800,00 € DATALAN, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-41121100137-4/2022
536,66 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-4122100012-4/2022
388,86 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Máj 2022
Zmluva o registrácii
GR ZVJS-04030/14-2022
4 858,80 € Profesia, spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Máj 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-02563/32-2022-5
Doplnená
20 388,70 € DAMITO s.r.o Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Máj 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-02565/32-2022-5
Doplnená
21 043,67 € DAMITO s.r.o Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Máj 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-03929/32-2022
1,41 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Jaroslava Ivaničová
26. Máj 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-03926/32-2022
1,19 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ing. Miroslava Sitárová
24. Máj 2022
Dohoda o náhrade škody
GR ZVJS-03586-2/31-2022
828,67 € neudáva sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
23. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-4022100018-3/2022
375,95 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Máj 2022
Zmluva o dielo
GR ZVJS-02703/32-2022
63 000,00 € VER-Mi, s.r.o. Prešov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-4622100062-4/2022
439,03 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
19. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-4022100022-2/2022
594,80 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-03016-3/27-2023
200,00 € Lekár a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru – Funkčné ponožky
GR ZVJS-03094/32-2022
Doplnená
558 855,30 € Fintex, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru – Služobná rovnošata vzor 2015 (vrchný odev)
GR ZVJS-02907/32-2022
Doplnená
607 526,00 € Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru – Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 (vrchný odev)
GR ZVJS-02905/32-2022
Doplnená
887 190,10 € Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Zmluva na opakované dodanie tovaru – Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 (tričká)
GR ZVJS-02906/32-2022
Doplnená
797 259,30 € Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Máj 2022
Dohoda o splátkach
GR-4022410001-32022
315,27 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže