Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Dohoda o integračnom zámere medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže o prepojení IS Centrálna evidencia spprávnych deliktov a priestupkov a Centrálnej integračnej platformy Zboru väzensk
GR ZVJS-05918/16-2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-05823/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Tomáš Arendáč
7. Júl 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-02351/32-2023-7
18 864,00 € PYRA, spol. s. r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Júl 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-02351/32-2023-9
23 904,00 € PYRA, spol. s. r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04899/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04894/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-01783/32-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04896/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04897/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04893/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04890/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04901/32-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04889/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04892/32-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04895/32-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04898/32-2023
0,00 € Nemocnica pre obv. a ods. a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-05444/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Dušan Pánik
30. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-05445/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Matúš Kuchta
29. Jún 2023
Zmluva na nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
GR ZVJS-02702/32-2023-2
99 990,00 € SLOVNAFT, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Jún 2023
Dohoda o splátkach
GR-4016100140-4/2023
326,60 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže