Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Kúpna zmluva číslo: GR ZVJS-08763/32-2022
GR ZVJS-08763/32-2022
3 280,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Matúš Fejka
2. Február 2023
Dodatok č. 6 k Zamestnávateľskej zmluve č. 104005888 uzatvorenej dňa 08.09.2008
GR ZVJS-01344/31-2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Január 2023
Kúpna zmluva - Zdravotnícke OOPP - Rukavice
GR ZVJS-00603/32-2023
38 746,98 € KORAKO plus, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Január 2023
Kúpna zmluva - Zdravotnícke OOPP - Rúška a respirátory
GR ZVJS-00606/32-2023
5 740,44 € ELRON s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Január 2023
Kúpna zmluva - Zdravotnícke OOPP - Ochrana očí a tváre
GR ZVJS-00602/32-2023
863,28 € K&M MEDIA s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Január 2023
Kúpna zmluva - Zdravotnícke OOPP - Ochranné obleky a návleky
GR ZVJS-00605/32-2023
480,00 € JAMEL FASHION s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a o poskytovaní služieb podpory prevádzky a rozvoja diela
GR ZVJS-ost-6-36/16-2019
0,00 € DITEC, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. Január 2023
Zmluva na vykonávanie pravidelných odborných prehliadok výťahového zariadenia
GRZVJS-09629/32-2022
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10. Január 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
GR ZVJS-08775/32-2022
85,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS
9. Január 2023
Dohoda o splátkach
GR-4622100270-3/2022
431,47 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. December 2022
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
GR ZVJS -09555/32-2022
23 890,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. December 2022
Zmluva o tvorbe a použití SOFO na rok 2022
GR ZVJS-09630/12-2022
Doplnená
0,00 € ZOOZ Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. December 2022
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2023
GR ZVJS-09581/12-2022
0,00 € ZOOZ Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. December 2022
Dohoda č. CV-17-5/2022 o poskytnutí výcvikových trenažérov a služieb s tým spojených
CV-17-5/2022
33 793,90 € Centrum výcviku Lešť Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. GRZVJS-09235/32-2022
GRZVJS-09235/32-2022
552,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. GRZVJS-08837/32-2022
GRZVJS-08837/32-2022
185,64 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/003626-053
GR ZVJS-09437/32-2022
Doplnená
81 000,00 € ERIK JV, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/003626-052
GR ZVJS-09437/32-2022-1
Doplnená
600 000,00 € ERIK JV, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/003626-059
GR ZVJS-09437/32-2022-2
Doplnená
141 000,00 € ERIK JV, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. December 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-09620/32-2022
1,19 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže