Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04901/32-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04889/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04892/32-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04895/32-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04898/32-2023
0,00 € Nemocnica pre obv. a ods. a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-05444/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Dušan Pánik
30. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-05445/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Matúš Kuchta
29. Jún 2023
Zmluva na nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
GR ZVJS-02702/32-2023-2
99 990,00 € SLOVNAFT, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Jún 2023
Dohoda o splátkach
GR-4016100140-4/2023
326,60 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. Jún 2023
Zmluva o výpožičke č. GR ZVJS-04759/32-2023-1
GR ZVJS-04759/32-2023-1
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže npor. Ing. Jakub Trebuňák
15. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-03566/32-2023
1,47 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Miroslav Bečka
15. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-04478/32-2023
8,11 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže JUDr. Jana Dubovcová
13. Jún 2023
Architektonická štúdia „Výstavba kostola Premenenie Pána
GRZVJS-02482/32-2023
1 800,00 € akp s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
5. Jún 2023
SERVISNÁ ZMLUVA GR ZVJS-04328/35-2023
GR ZVJS-04328/35-2023
18 648,00 € ATTIS software s.r.o Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
31. Máj 2023
Rámcová zmluva o dielo na dodávku softvérového diela
GR ZVJS-04260/35-2023
Doplnená
11 783 214,00 € Slovanet, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
24. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
GR ZVJS-04222/32-2023
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Vladimír Olšiak
23. Máj 2023
Zmluva o registrácii
GR ZVJS-04009/14-2023
5 458,80 € Profesia, spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Máj 2023
Dohoda o splátkach
GR-5122100146-4/2023
489,25 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Máj 2023
Dohoda o splátkach
GR-5322100267-6/2023
567,50 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-03638/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Lucia Kišková