Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-08632/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Erik Filičko
9. November 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-08631/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Patrik Mázor
9. November 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-08630/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Petronela Suďová
27. Október 2023
Zmluva o partnerstve
GR ZVJS-07233/16-2023
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Október 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-06407/32-2023-5
35 800,00 € BIURO USLUG TECHNICZNYCH Krysztof Nowicki Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Október 2023
Zmluva o výpožičke
GR ZVJS-07425/32-2023
26 114,91 € ÚVV a ÚVTOS Bratislava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Október 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. GRZVJS-07002/32-2023
GRZVJS-07002/32-2023
210,60 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Október 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. GRZVJS-07015/32-2023
GRZVJS-07015/32-2023
93,60 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
19. Október 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-06407/32-2023-4
32 400,00 € PYRA, spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
19. Október 2023
Zmluva o vyšetrení zdravotného stavu uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.
GR ZVJS-06738/27-2023
200,65 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. Október 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-07746/32-2023
39 339,24 € Ing. Peter Gerši – GC Tech Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
11. Október 2023
Dohoda o splátkach
GR-4019100236-7/2023
501,97 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
6. Október 2023
Dohoda o splátkach
GR-4221100171-4/2023
368,93 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
6. Október 2023
Dohoda o splátkach
GR-4722100130-4/2023
300,00 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
5. Október 2023
"Dohoda o podmienkach poskytovania rekreačných pobytov, pracovných pobytov a služieb v strediskách Zboru väzenskej a justičnej stráže "
GR ZVJS-06639/14-2023
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže MSSR
2. Október 2023
Projektová dokumentácia „Výstavba kostola Premenenie Pána v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov“
GR ZVJS-07001/32-2023
31 200,00 € akp s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-07618/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ladislav Nemec
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-07617/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Tomáš Arendáč
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-07199/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Erik Kacian
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-07200/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Richard Krchňák