Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2023
Dohoda o splátkach
GR-4722100130-4/2023
300,00 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
5. Október 2023
"Dohoda o podmienkach poskytovania rekreačných pobytov, pracovných pobytov a služieb v strediskách Zboru väzenskej a justičnej stráže "
GR ZVJS-06639/14-2023
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže MSSR
2. Október 2023
Projektová dokumentácia „Výstavba kostola Premenenie Pána v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov“
GR ZVJS-07001/32-2023
31 200,00 € akp s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-07618/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ladislav Nemec
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-07617/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Tomáš Arendáč
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-07199/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Erik Kacian
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-07200/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Richard Krchňák
2. Október 2023
Z M L U V A o rekonštrukcií a vykonávaní servisných prehliadok „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVTOS pre mladistvých Sučany“
GR ZVJS-02483/32-2023-2
2 277 212,65 € INSSPOL-inštalačná stavebná spoločnosť s r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. September 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o dielo a pripojení
GR ZVJS-06393/35-2023
0,00 € Slovanet, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-06985/32-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. September 2023
Dohoda o splátkach
GR-4221100105-3/2023
482,64 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. September 2023
Zmluva o partnerstve
GR ZVJS-07232/16-2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. September 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-04686/32-2023-1
374 400,00 € ERIK JV, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. September 2023
Zmluva o partnerstve
GR ZVJS-06942/16-2023, 2023/21926
0,00 € Ústavy na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18. September 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-06278/32-2023-2
119 062,98 € ERIK JV, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. September 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-06590/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Blanka Ploščinská
12. September 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-06305/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mária Polerecká
5. September 2023
ZMLUVA o poskytovaní servisnej podpory a rozvoja webového sídla
GR ZVJS-06914/35-2023
0,00 € SKYMOVE s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. September 2023
Dohoda o splátkach
GR-5117100171-3/2023
464,81 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. August 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru - Služobná rovnošata vzor 2020
GR ZVJS-06403/32-2023
10 324 860,00 € GEMOR Fashion s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže