Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Zmluva o registrácii
GR ZVJS-04009/14-2023
5 458,80 € Profesia, spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Máj 2023
Dohoda o splátkach
GR-5122100146-4/2023
489,25 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Máj 2023
Dohoda o splátkach
GR-5322100267-6/2023
567,50 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-03638/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Lucia Kišková
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-02770-3/27-2023
0,00 € Slovenská lekárska komora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-02821/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Petrana Čaplová
25. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-02911/32-2023
1,47 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ing. Adam Minár
25. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
GR ZVJS-03448/32-2023
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Jozef Kašný
25. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
GR ZVJS-03446/32-2023
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže JUDr. Bronislav Pongrác
13. Apríl 2023
Dohoda o splátkach
GR-5322100221-6/2023
63,08 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
14. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-01780/32-2023
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Leopoldov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-01783/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-01784/32-2023
0,00 € ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
GR ZVJS-01299/32-2023-03
53 580,00 € Pneuman s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
23. Marec 2023
Dohoda o integračnom zámere medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Národným centrom zdravotníckych informácií
GR ZVJS-02721/35-2023
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní neverejnej telefónnej služby
GR ZVJS-02167/35-2023
16 181 286,96 € Bvfon Slovakia, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
6. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-02098/32-2023
1,19 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Radovan Sekereš
6. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-02175/32-2023
1,27 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ing. Silvia Masárová
1. Marec 2023
Dodatok č. 001 k Zamestnávateľskej zmluve č. 2008111
GR ZVJS-02166/31-2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Marec 2023
Dohoda o splátkach
GR-4122100111-3/2023
425,30 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže