Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-06305/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mária Polerecká
5. September 2023
ZMLUVA o poskytovaní servisnej podpory a rozvoja webového sídla
GR ZVJS-06914/35-2023
0,00 € SKYMOVE s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. September 2023
Dohoda o splátkach
GR-5117100171-3/2023
464,81 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. August 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru - Služobná rovnošata vzor 2020
GR ZVJS-06403/32-2023
10 324 860,00 € GEMOR Fashion s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
GR ZVJS-06609/32-2023
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Vanda Balacenková
22. August 2023
ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY A ÚDRŽBE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
GR ZVJS-06406/35-2023
0,00 € Vision IT Solutions, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18. August 2023
Zmluva o dielo č. GRZVJS-03648/32-2023-2
GRZVJS-03648/32-2023-2
96 000,00 € DOMPROJEKT, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. August 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
GR ZVJS-05834/35-2023
0,00 € Kancelária verejného ochrancu práv Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
14. August 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-06523/32-2023
6,13 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Róbert Mudronček
3. August 2023
Dohoda o splátkach
GR-4021100149-3/2023
442,05 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
31. Júl 2023
ZMLUVA o vyšetrení zdravotného stavu uchádzačov o prijatie do služobného pomeru
GR ZVJS-05767/27-2023
163 999,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2023
Dohoda o splátkach
GR-4722100135-4/2023
585,48 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-02351/32-2023-8
43 344,00 € SYNTCHEM spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. Júl 2023
Dohoda o integračnom zámere medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže o prepojení IS Centrálna evidencia spprávnych deliktov a priestupkov a Centrálnej integračnej platformy Zboru väzensk
GR ZVJS-05918/16-2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-05823/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Tomáš Arendáč
7. Júl 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-02351/32-2023-7
18 864,00 € PYRA, spol. s. r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Júl 2023
Zmluva na opakované dodanie tovaru
GR ZVJS-02351/32-2023-9
23 904,00 € PYRA, spol. s. r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04899/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04894/32-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-01783/32-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže