Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-05869/32-2022
1,19 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Simona Leginusová
9. September 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-06427/32-2022
1,19 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Pavol Blanár
17. August 2022
Zmluva o dokončení integrovaných bezpečnostných systémov
GR ZVJS-06097/35-2022
1 751 166,35 € DELTECH, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. August 2022
Dohoda o splátkach
GR-5322100084-3/2022
323,07 € neudáva sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
9. August 2022
Dohoda o splátkach
GR-4622100186-3/2022
486,42 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. August 2022
Dohoda o splátkach
GR-4722100061-3/2022
489,15 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-4622100170-2/2022
356,17 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
19. Júl 2022
Dohoda o spolupráci
GR ZVJS-4974/11-2022
0,00 € Riaditeľstvo Maďarskej väzenskej služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-5322100098-3/2022
551,76 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18. Júl 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s.
GR ZVJS-0498/31-2022
0,00 € Štátna pokladnica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-4122100058-3/2022
370,26 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. Júl 2022
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU 2022712-HM
2022712-HM
3 322,11 € Ministerstvo obrany SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-4120100143-3/2022
435,75 € Dohoda o splátkach Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-4121100007-3/2022
385,26 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-4722100035-5/2022
540,58 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04231/32-2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-04989/32-2022
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Andrej Szabo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-04990/32-2022
1,19 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. František Sendek
28. Jún 2022
Dohoda o elektronickej komunikácii
GR ZVJS-02649/12-2022
0,00 € Úrad pre správu zaisteného majetku Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-04546/32-2022
1,19 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Jakub Vrbňák