Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2022
Dohoda o spolupráci
GR ZVJS-4974/11-2022
0,00 € Riaditeľstvo Maďarskej väzenskej služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-5322100098-3/2022
551,76 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18. Júl 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s.
GR ZVJS-0498/31-2022
0,00 € Štátna pokladnica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-4122100058-3/2022
370,26 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. Júl 2022
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU 2022712-HM
2022712-HM
3 322,11 € Ministerstvo obrany SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-4120100143-3/2022
435,75 € Dohoda o splátkach Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-4121100007-3/2022
385,26 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Júl 2022
Dohoda o splátkach
GR-4722100035-5/2022
540,58 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
GR ZVJS-04231/32-2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-04989/32-2022
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Andrej Szabo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-04990/32-2022
1,19 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. František Sendek
28. Jún 2022
Dohoda o elektronickej komunikácii
GR ZVJS-02649/12-2022
0,00 € Úrad pre správu zaisteného majetku Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-04546/32-2022
1,19 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Jakub Vrbňák
15. Jún 2022
Dohoda o spolupráci pri poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti
NSM-3-172/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
15. Jún 2022
Dohoda o splátkach
GR-4722100012-5/2022
606,16 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. Jún 2022
Dohoda o splátkach
GR-4422100055-3/2022
547,90 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. Jún 2022
Dohoda o splátkach
GR-4622100100-3/2022
585,56 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. Jún 2022
Dohoda o splátkach
GR-4722100060-3/2022
537,24 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
8. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb údržby pre systémy vykurovania, ventilácie a klimatizácie
GR ZVJS-03659/32-2022
27 141,60 € DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Jún 2022
Zámenná zmluva
GR ZVJS-01143/32-2022
88 340,22 € ERIK JV, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže