Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Dohoda č. CV-17-5/2022 o poskytnutí výcvikových trenažérov a služieb s tým spojených
CV-17-5/2022
33 793,90 € Centrum výcviku Lešť Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. GRZVJS-09235/32-2022
GRZVJS-09235/32-2022
552,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. GRZVJS-08837/32-2022
GRZVJS-08837/32-2022
185,64 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/003626-053
GR ZVJS-09437/32-2022
Doplnená
81 000,00 € ERIK JV, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/003626-052
GR ZVJS-09437/32-2022-1
Doplnená
600 000,00 € ERIK JV, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/003626-059
GR ZVJS-09437/32-2022-2
Doplnená
141 000,00 € ERIK JV, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. December 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-09620/32-2022
1,19 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. December 2022
Licenčná zmluva
GR ZVJS-09627/35-2022
46 560,00 € PREDNY SLM, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. December 2022
Licenčná zmluva
GR ZVJS-09628/35-2022
86 250,00 € PREDNY SLM, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. December 2022
Dohoda o splátkach
GR-4020100243-4/2022
477,93 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. December 2022
Zmluva o účasti na podujatí KARIÉRA EXPO 2022 Bratislava
GR ZVJS-07272/14-2022
2 500,00 € Zoznam. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. December 2022
Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania
GR ZVJS-07974/14-2022
0,00 € Paneurópska vysoká škola n.o., Fakulta práva Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
GR ZVJS-08974/32-2022
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Dušan Marguš
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
GR ZVJS-08644/35-2022
0,00 € KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
30. November 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-08928/32-2022
1,19 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ondrej Gono
30. November 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-08929/32-2022
1,41 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Mgr. Martin Valent
30. November 2022
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-06688/32-2022
5,65 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Vladimír Cehlár
29. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - skartácia dokumentov
GRZVJS-03261/32-2022
0,00 € Green Wave Recycling, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
28. November 2022
SERVISNÁ ZMLUVA
GR ZVJS-08050/35-2022
0,00 € HOUR, spol. s r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
23. November 2022
Dohoda o splátkach
GR-5122100057-4/2022
551,99 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže