Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
GR ZVJS-01299/32-2023-03
53 580,00 € Pneuman s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
23. Marec 2023
Dohoda o integračnom zámere medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Národným centrom zdravotníckych informácií
GR ZVJS-02721/35-2023
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní neverejnej telefónnej služby
GR ZVJS-02167/35-2023
16 181 286,96 € Bvfon Slovakia, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
6. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-02098/32-2023
1,19 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Radovan Sekereš
6. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-02175/32-2023
1,27 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ing. Silvia Masárová
1. Marec 2023
Dodatok č. 001 k Zamestnávateľskej zmluve č. 2008111
GR ZVJS-02166/31-2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Marec 2023
Dohoda o splátkach
GR-4122100111-3/2023
425,30 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22. Február 2023
Dohoda o splátkach
GR-5122100134-4/2023
450,12 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Február 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-01424/32-2023
1,21 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ing. Oľga Grančayová
6. Február 2023
Dohoda o splátkach
GR-4722100123-6/2023
600,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
6. Február 2023
Dohoda o splátkach
GR-4422100140-3/2023
435,60 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. Február 2023
Kúpna zmluva číslo: GR ZVJS-08763/32-2022
GR ZVJS-08763/32-2022
3 280,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Matúš Fejka
2. Február 2023
Dodatok č. 6 k Zamestnávateľskej zmluve č. 104005888 uzatvorenej dňa 08.09.2008
GR ZVJS-01344/31-2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Január 2023
Kúpna zmluva - Zdravotnícke OOPP - Rukavice
GR ZVJS-00603/32-2023
38 746,98 € KORAKO plus, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Január 2023
Kúpna zmluva - Zdravotnícke OOPP - Rúška a respirátory
GR ZVJS-00606/32-2023
5 740,44 € ELRON s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Január 2023
Kúpna zmluva - Zdravotnícke OOPP - Ochrana očí a tváre
GR ZVJS-00602/32-2023
863,28 € K&M MEDIA s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25. Január 2023
Kúpna zmluva - Zdravotnícke OOPP - Ochranné obleky a návleky
GR ZVJS-00605/32-2023
480,00 € JAMEL FASHION s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a o poskytovaní služieb podpory prevádzky a rozvoja diela
GR ZVJS-ost-6-36/16-2019
0,00 € DITEC, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. Január 2023
Zmluva na vykonávanie pravidelných odborných prehliadok výťahového zariadenia
GRZVJS-09629/32-2022
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10. Január 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
GR ZVJS-08775/32-2022
85,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS