Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Bratislava Game Jam"
33/SP/2023
500,00 € Mladý pes, n.o. Slovenský filmový ústav
3. November 2023
Poistná zmluva
19/PZ/2023
2,80 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
3. November 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
53/2023
188,50 € Mariana Jaremková Slovenský filmový ústav
3. November 2023
Licenčná zmluva
43/LZ/2023
125,00 € Slovenský filmový ústav Almostar s.r.o.
2. November 2023
Licenčná zmluva
42/LZ/2023
18 500,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
2. November 2023
Čiastková zmluva č. 4/2023 k Rámcovej dohode č. 17/RZ/2023 z 30.5.2023 o poskytnutí služby
66/RZ/2023
72 000,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov AVF číslo: AVF 337/2023-4/3.1/1
65/RZ/2023
Doplnená
20 700,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci
32/SP/2023
38 952,96 € Slovenian Film Centre / Státní fond kinematografie Slovenský filmový ústav
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci
31/SP/2023
3 500,00 € FOTOFO, o.z. Slovenský filmový ústav
26. Október 2023
Kúpna zmluva
6/KUP/2023
12,50 € Hypnotized s.r.o. Slovenský filmový ústav
26. Október 2023
Licenčná zmluva
41/LZ/2023
350,00 € Slovenský filmový ústav Narodowe Centrum Kultury [National Centre for Culture Poland]
26. Október 2023
Dohoda o migrácii dát
64/RZ/2023
0,00 € Ministerstvo financií SR Slovenský filmový ústav
24. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Game Days 2023"
30/SP/2023
400,00 € Grindstone s.r.o. Slovenský filmový ústav
20. Október 2023
Licenčná zmluva
52/2023
750,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
19. Október 2023
Poistná zmluva
18/PZ/2023
4,80 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
19. Október 2023
Licenčná zmluva
40/LZ/2023
250,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
16. Október 2023
Licenčná zmluva
39/LZ/2023
6 080,26 € Slovenský filmový ústav Československá filmová společnost, s.r.o.
12. Október 2023
Licenčná zmluva
51/2023
7 000,00 € Miro Nôta Slovenský filmový ústav
11. Október 2023
Zmluva o dielo
9/ZOD/2023
Doplnená
466 975,98 € NTJ s.r.o. Slovenský filmový ústav
8. Október 2023
zmluva o spolupráci
29/SP/2023
2 500,00 € KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z. Slovenský filmový ústav