Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
28/2023
300,00 € Michaela Malíčková Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
29/2023
300,00 € Mgr. art. Halka Marčeková Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
30/2023
300,00 € Katarína Mišíková Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
31/2023
300,00 € Martin Ciel Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
32/2023
800,00 € Prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD. Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
33/2023
300,00 € Adam Straka Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
34/2023
300,00 € Martin Palúch Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
35/2023
300,00 € Zuzana Mojžišová Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
36/2023
300,00 € Miro Nôta Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Licenčná zmluva
12/LZ/2023
12 800,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
21. Apríl 2023
Licenčná zmluva
13/LZ/2032
1 300,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
20. Apríl 2023
Licenčná zmluva
26/2023
1 800,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
20. Apríl 2023
Mandátna zmluva
3/RZ/2023
400,00 € Vladimír Slaninka Slovenský filmový ústav
18. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia Sharpe Conference & Festival 2023
10/SP/2023
1 500,00 € LALA Slovak Music Export Slovenský filmový ústav
18. Apríl 2023
Kúpna zmluva
1/KUP/2023
120,00 € Los Filmos, s.r.o. Slovenský filmový ústav
17. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
8/SP/2023
8 570,00 € Slovenská filmová a televízna akadémia Slovenský filmový ústav
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
23/2023
440,00 € Marek Menke Slovenský filmový ústav
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
24/2023
17,00 € Lucia Čuriová Slovenský filmový ústav
12. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
7/SP/2023
0,00 € Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta Slovenský filmový ústav
6. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
6/SP/2023
1 000,00 € Slovenský filmový ústav Vysoká škola múzických umení v Bratislave