Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Kúpna zmluva
5/KUP/2023
670,00 € Ing. Pavel Pohorský Slovenský filmový ústav
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
28/SP/2023
1 500,00 € Cinedu, o.z. Slovenský filmový ústav
25. September 2023
Kolektívna zmluva
57/RZ/2023
0,00 € Základná organizácia - Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry - závodný výbor SFÚ Slovenský filmový ústav
22. September 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
47/2023
150,00 € Rastislav Steranka Slovenský filmový ústav
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
27/SP/2023
35,00 € Slovenská národná galéria Slovenský filmový ústav
21. September 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
49/2023
100,00 € prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. Slovenský filmový ústav
19. September 2023
Servisná zmluva č. 06/2023 o poskytovaní prác a služieb
56/RZ/2023
9 990,00 € NORDER s.r.o. Slovenský filmový ústav
14. September 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
48/2023
156,00 € Mariana Jaremková Slovenský filmový ústav
14. September 2023
Licenčná zmluva
46/2023
700,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
13. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
55/RZ/2023
480,00 € EKORDA, s.r.o. Slovenský filmový ústav
7. September 2023
Rámcová dohoda
53/RZ/2023
38 727,24 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Slovenský filmový ústav
5. September 2023
Zmluva o spolupráci
26/SP/2023
5 380,00 € Cinematik, s.r.o. Slovenský filmový ústav
29. Jún 2023
Licenčná SVOD zmluva
23/SP/2023
1 200,00 € Slovenský filmový ústav La Cinémathèque des Réalisateurs
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
25/SP/2023
0,00 € Slovenský filmový ústav Slovenský filmový zväz
25. August 2023
Rámcová dohoda
52/RZ/2023
108 313,05 € FERMATA, a.s. Slovenský filmový ústav
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 303/2023-3/2.1.1
44/RZ/2023
2 500,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 302/2023-3/2.1.1
46/RZ/2023
2 500,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 386/2023-4/4.1
47/RZ/2023
40 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 388/2023-4/4.1
48/RZ/2023
25 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 474/2023-3/2.1.3
49/RZ/2023
8 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond