Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9/RZ/2012
Doplnená
20 888 676,22 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
27. December 2011
Rámcová dohoda o poskytnutí služby
38/RZ/2011
5 280 000,00 € Ateliéry Bonton Zlín a.s. Slovenský filmový ústav
9. September 2019
Rámcová dohoda o poskytnutí služby
50/RZ/2019
Doplnená
5 225 552,80 € Bonton a.s. Slovenský filmový ústav
30. Máj 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí služby
17/RZ/2023
5 106 642,33 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
31. Júl 2015
Rámcová dohoda o poskytnutí služby
37/RZ/2015
4 589 467,93 € Ateliéry Bonton Zlín a.s. Slovenský filmový ústav
14. December 2016
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
22/ZOD/2016
Doplnená
3 312 000,00 € SOITRON, s.r.o. Slovenský filmový ústav
29. Marec 2023
Zmluva o dielo
2/ZOD/2023
Doplnená
2 060 234,47 € NTJ s.r.o. Slovenský filmový ústav
5. Február 2021
Čiastková zmluva č. 1/2021 k rámcovej dohode č. 50/RZ/2019 z 9.9.2019 o poskytnutí služby
1/RZ/2021
1 254 000,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
17. Január 2024
Čiastková zmluva č. 1/2024 k Rámcovej dohode č. 17/RZ/2023 z 30.5.2023 o poskytnutí služby
1/RZ/2024
1 134 000,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
12. Marec 2020
Čiastková zmluva č. 2/2020 k rámcovej dohode č. 50/RZ/2019 z 9.9.2019o poskytnutí služby
13/RZ/2020
1 074 000,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
19. Júl 2013
Zmluva o dielo č.2/ZOD/2013
2/ZOD/2013
Doplnená
1 131 502,68 € Trading universal services, s.r.o. Slovenský filmový ústav
6. Marec 2017
Čiastková zmluva č. 2/2017 k rámcovej dohode č. 37/RZ/2016 o poskytnutí služby
8/RZ/2017
878 400,00 € Bonton a.s. Slovenský filmový ústav
28. Január 2016
Čiastková zmluva č.1 k rámcovej dohode č.37/RZ/2015 o poskytnutí služby
1/RZ/2016
796 200,00 € Ateliéry Bonton Zlín a.s. Slovenský filmový ústav
15. Marec 2018
Čiastková zmluva č. 2/2018 k rámcovej dohode č. 37/RZ/2015 o poskytnutí služby
13/RZ/2018
703 200,00 € Bonton a.s. Slovenský filmový ústav
11. Jún 2012
Čiastková zmluva č. 3/2012 k rámcovej zmluve o poskytnutí služby
16/RZ/2012
660 000,00 € Ateliéry Bonton Zlín a.s. Slovenský filmový ústav
16. September 2015
Čiastková zmluva č. 1 k Rámcovej dohode o poskytnutí služby
51/RZ/2015
650 000,00 € Ateliéry Bonton Zlín a. s. Slovenský filmový ústav
29. Júl 2022
Čiastková zmluva č. 3/2022 k Rámcovej dohode 50/RZ/2019 z 9.9.2019 a jej dodatku č.2
47/RZ/2022
646 200,00 € Filmové laboratoře Zlín, a.s. Slovenský filmový ústav
13. December 2021
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 6/ZOD/2021
6/ZOD/2021
Doplnená
712 913,88 € boneheadz, a.s. Slovenský filmový ústav
29. December 2022
Čiastková zmluva č. 1/2023 k Rámcovej dohode č. 50/RZ/2019 z 9.9.2019 a jej Dodatku č.2 o poskytnutí služby
72/RZ/2022
631 044,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
9. Jún 2023
Čiastková zmluva č. 3/2023 k Rámcovej dohode č. 17/RZ/2023 z 30.5.2023 o poskytnutí služby
18/RZ/2023
621 600,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav