Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2011
Kolektívna zmluva
1/RZ/2011
0,00 € Základná organizácia - Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry - závodný výbor SFÚ Slovenský filmový ústav
8. Marec 2011
Licenčná zmluva
2/LZ/2011
0,00 € Slovenský filmový ústav Hudobný klub Intergalaktická Obluda
10. Marec 2011
Zmluva o budúcej licenčnej zmluve
125012011
0,00 € FO Slovenský filmový ústav
11. Marec 2011
Zmluva o budúcej zmluve
2/KOP/2011
0,00 € Slovenský filmový ústav Namur s.r.o.
14. Marec 2011
Zmluva o spoločnom vývoji audiovizuálneho diela a zmluva o budúcej zmluve o koprodukcii audiovizuálneho diela
3/KOP/2011
0,00 € sentimentalfilm s.r.o. Slovenský filmový ústav
15. Marec 2011
Komisionárska zmluva
1/KOM/2011
0,00 € Arolla Film s.r.o. Slovenský filmový ústav
15. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
1/SP/2011
0,00 € Vysoká škola múzických umení Slovenský filmový ústav
1. Apríl 2011
Zmluva o spoločnom vývoji audiovizuálneho diela a zmluva o budúcej zmluve o koprodukcii audiovizuálneho diela
4/KOP/2011
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
1. Apríl 2011
Zmluva o budúcej zmluve a licenčná zmluva
5/KOP/2011
0,00 € K-art-A, Mgr. art. Karol Trnka Slovenský filmový ústav
7. Apríl 2011
Komisionárska zmluva
2/KOM/2011
0,00 € Občianske združenie Hory a mesto Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2011
Zmluva o budúcej zmluve
6/KOP/2011
0,00 € Slovenský filmový ústav Vysoká škola múzických umení
12. Apríl 2011
Komisionárska zmluva
3/KOM/2011
0,00 € Tatranská galéria Poprad Slovenský filmový ústav
20. Apríl 2011
Komisionárska zmluva
4/KOM/2011
0,00 € Film 2000, s.r.o. Slovenský filmový ústav
27. Máj 2011
Zmluva o spolupráci
4/SP/2011
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenský filmový ústav
31. Máj 2011
Komisionárska zmluva
5/KOM/2011
0,00 € Národný filmový archiv Slovenský filmový ústav
2. Jún 2011
Komisionárska zmluva
6/KOM/2011
0,00 € Ústav pamäti národa Slovenský filmový ústav
7. Jún 2011
Sublicenčná zmluva
6/LZ/2011
0,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Slovenský filmový ústav
16. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
8/SP/2011
0,00 € Slovenský filmový ústav Mestská knižnica v Bratislave
16. Jún 2011
Komisionárska zmluva
7/KOM/2011
0,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
27. Jún 2011
Licenčná zmluva
11/LZ/2011
0,00 € Slovenský filmový ústav Slovenská národná galéria