Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o koprodukcii audiovizuálneho diela
2/KOP/2024
2 500,00 € ARINAFILM s.r.o. Slovenský filmový ústav
23. Február 2024
Licenčná zmluva
7/LZ/2024
350,00 € Slovenský filmový ústav DAYHEY, s.r.o.
21. Február 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
25/2024
0,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
23/2024
900,00 € Michal Fricman Slovenský filmový ústav
16. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
24/2024
2 500,00 € Mgr. art. Róbert Šulák Slovenský filmový ústav
16. Február 2024
Zmluva o úschove
4/RZ/2024
0,00 € Viktor Film, s.r.o. Slovenský filmový ústav
16. Február 2024
Zmluva o úschove
5/RZ/2024
0,00 € K STUDIO s.r.o. Slovenský filmový ústav
15. Február 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
21/2024
86,00 € Mariana Jaremková Slovenský filmový ústav
13. Február 2024
Komisionárska zmluva
2/KOM/2024
0,00 € Monokel, s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. Február 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
20/2024
100,00 € Peter Michalovič Slovenský filmový ústav
12. Február 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
19/2024
100,00 € Katarína Mišíková Slovenský filmový ústav
12. Február 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
18/2024
100,00 € Martin Gazík Slovenský filmový ústav
12. Február 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
17/2024
450,00 € Katarína Mišíková Slovenský filmový ústav
9. Február 2024
Zmluva o spolupráci
2/SP/2024
1 500,00 € Boiler, o.z. Slovenský filmový ústav
9. Február 2024
Podlicenční smlouva
4/LZ/2024
50,00 € Národní filmový archiv Slovenský filmový ústav
8. Február 2024
Licenčná zmluva
3/LZ/2024
6 003,84 € Slovenský filmový ústav Československá filmová společnost, s.r.o.
2. Február 2024
Komisionárska zmluva
1/KOM/2024
0,00 € FOTOFO, o.z. Slovenský filmový ústav
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
10/2024
200,00 € Jaroslav Hochel Slovenský filmový ústav
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
11/2024
200,00 € Matúš Kvasnička Slovenský filmový ústav
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
12/2024
200,00 € Katarína Mišíková Slovenský filmový ústav