Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Licenčná zmluva
31/LZ/2024
100,00 € Slovenský filmový ústav FC Spartak, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
64/2024
1 200,00 € Mgr. Martin Kaňuch Slovenský filmový ústav
21. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
65/2024
1 200,00 € Mgr. Simona Nôtová Slovenský filmový ústav
21. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
66/2024
1 200,00 € Ing. Rastislav Steranka Slovenský filmový ústav
21. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
67/2024
1 200,00 € Mgr. Miroslav Ulman Slovenský filmový ústav
19. Jún 2024
Čiastková zmluva č. 2/2024 k Rámcovej dohode č. 17/RZ/2023 z 30.5.2023 o poskytnutí služby
15/RZ/2024
42 000,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
19. Jún 2024
Distribution Agreement
30/LZ/2024
2 500,00 € Slovenský filmový ústav Deaf Crocodile Films
19. Jún 2024
Mandátna zmluva
16/RZ/2024
728,00 € Branislav Frlička Slovenský filmový ústav
17. Jún 2024
Poistná zmluva
6/PZ/2024
2,80 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
17. Jún 2024
Poistná zmluva
7/PZ/2024
15,40 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
14. Jún 2024
Komisionárska zmluva
4/KOM/2024
0,00 € Slovenský filmový ústav Music Stall, s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
63/2024
110,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
16/SP/2024
4 000,00 € Film New Europe Slovenský filmový ústav
12. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
61/2024
310,00 € Rastislav Steranka Slovenský filmový ústav
12. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
62/2024
250,00 € Rastislav Steranka Slovenský filmový ústav
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
15/SP/2024
0,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské centrum dizajnu
11. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
60/2024
0,00 € Tomáš Eštok Slovenský filmový ústav
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
14/SP/2024
1 500,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
6. Jún 2024
Poistná zmluva
5/PZ/2024
2,10 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
12/SP/2024
3 500,00 € Film Servis Festival Karlovy Vary a.s. Slovenský filmový ústav